"Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го измислиш" - Алан Кей

Новини

Graphisoft

ArchiCAD 21 се концентрира над оптимизиран дизайн на стълбища

03.08.2017

Новата технология Predictive Design използва алгоритми, за да валидира хилядите възможности за дизайн на стълбището, във фонов режим

 

Източник: AECMAGAZINE

 

  

ArchiCAD 21 се характеризира с изключително производителен и усъвършенстван инструмент за стълби.

 

ARCHICAD 21 - последната версия на BIM инструмента на Graphisoft, наличен във версии и за Windows, и за OSX, се характеризира с нови инструменти за стълби и парапети, които автоматично предлагат оптималния дизайн в контекста на сградата измежду хиляди възможности, като това се базира на съвместимост със съответните глобални и локални стандарти. Други сериозни нови характеристики са актуализираният модул за визуализация, гъвкавост при класифицирането на елементите, IFC рефериране на модела и предотвратяване на конфликти. 

 

  

  

 

Архитектите просто позиционират стълби чрез обикновено въвеждане на полилиния, след което правят избор измежду различните възможности за дизайн, които съответстват на графичното въвеждане и на зададените стандарти. След това формата на стълбището може да бъде променяна посредством интуитивни графични методи и накрая потребителски завършена с помощта на различни конструктивни и завършващи компоненти. Парапети могат да бъдат добавяни с един клик, който създава асоциативен парапет около стълбите, след което също може да бъде персонализиран според предпочитанията на потребителя. 

 

Предишните версии на ArchiCAD предоставяха фиксиран набор класификации на елементите, докато ArchiCAD 21 въвежда по-гъвкав начин за класифициране на елементите и пространствата за по-добра поддръжка на национални или фирмени стандарти, както и усъвършенствано взаимодействие между участниците в проекта. 

 

Класификациите за конструктивните елементи или зоните могат да бъдат управлявани по централизиран начин в рамките на проекта посредством новата функция. Ккласификациите също могат да бъдат трансферирани между проекти чрез XML файлов формат. 

 

Начинът, по който външни IFC модели, създадени от консултанти, като инженери-конструктори и MEP инженери, се интегрират в проекта също е усъвършенстван. IFC файлове вече могат да бъдат поставяни като хотлинкове в ArchiCAD проект, като защитено референтно съдържание. Филтрирането на модела разпределя и отсява внесеното IFC референтно съдържание по категории, като конструктивни или MEP, или чрез селекция на елемент. Така внесеното IFC съдържание може да бъде лесно актуализиано от свързания файл-източник. Ако линкът е повреден, елементите от внесените IFC модули могат да бъдат манипулирани като стандартни ARCHICAD елементи. 

 

Откриването и предотвратяването на конфликти, което по принцип е характеристика на специализирани BIM софтуерни инструменти за координация, сега е част от стандартния набор функции, налични в ArchiCAD 21. Откриването позволява да бъдат сравнени две групи елементи на базата на потребителски зададени набори критерии, в това число: Типове елементи, Класификационни стойности, Стойности на свойствата и Атрибути, като Имена на слоеве или Строителни материали. Използвайки палитрата Mark-Up на ArchiCAD, можете да „осветявате" намерените конфликти между различните елементи, да ги идентифицирате и коригирате. 

 

И накрая, за фотореалистична визуализация за архитектите, последната версия на ArchiCAD с интегриран CineRender на MAXON въвежда Light Mapping и множество методи  за по-реалистична и по-бърза визуализация. 

 

IFC файлове вече могат да бъдат поставяни като хотлинкове в ArchiCAD проект.  

« Назад