"Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го измислиш" - Алан Кей

Новини

Graphisoft

GRAPHISOFT обяви реализирането на ARCHICAD 23

26.05.2019

Световната премиера е на 4 юни и ще се излъчва на живо

ARCHICAD 23 установява нови референти в бързината на BIM софтуера и повишава оперативната съвместимост чрез подобрени възможности за моделиране. 

Будапеща, 14 май 2019 - водещият производител на BIM софтуер за архитекти и дизайнери, GRAPHISOFT, обяви реализирането на ARCHICAD 23 - новата версия на своето многократно награждавано BIM софтуерно решение. ARCHICAD 23 значително подобрява разбирането на съществени процеси като стартиране на софтуер, отваряне на файлове, работа в среда с множество проекти и превключване между различни изгледи на BIM проекта. Напълно новите инструменти за отвори, колони и греди увеличават точността на моделирането и подобряват оперативната съвместимост с инженерните дисциплини. 

 

„Всекидневните задачи като сартиране на софтуера и превключване между проекти или изгледи в конкретен проект може да се окажат сериозни пречки за постигане на непрекъснат работен поток, който е важно условие за създаване на архитектурен дизайн", казва Петер Темешвари, директор продуктов мениджмънт, GRAPHISOFT. „Премахнахме тези бариери, поставяйки архитекта по-стабилно на шофьорското място, като софтуерът сега е по-чувствителен и отзивчив на начина, по който архитектите мислят и работят. Повишените нива на реакция на ARCHICAD 23 са наистина забележителни! " 

 

Какво ново в ARCHICAD 23:


Повишена производителност:
ARCHICAD 23 поставя специален акцент върху предлагането на непрекъснат работен поток, започвайки от стартирането на софтуера, достъпа до данните на проекта и навигирането из информационния модел на сградата.


Напълно нови инструменти за Колони и Греди:
ARCHICAD 23 дава възможност на архитектите да моделират по-бързо и да създадат точни строителни детайли и количествени сметки за бетон, стоманени конструкции, дървен материал и композитни греди и колони. 

 

Празнини, ниши и отвори: ARCHICAD 23 въвежда нов инструмент за отвори, предназначен да моделира и координира празнините, нишите и отворите в проекта - като хоризонтални, вертикални или наклонени отвори между елементи, групи елементи или дори между етажи. Тези отвори са важни за координацията на проекта, тъй като са еднакво приложими за архитекти, инженери и консултанти, и трябва да бъдат документирани от архитекти и инженери. Отворите могат да бъдат моделирани, включвани в списъци и документирани с интуитивни инструменти, и споделени чрез отворени IFC стандарти.

 

Обновена връзка със Solibri: ARCHICAD 23 позволява безпроблемна проверка на кодовете и конструктивността на всеки етап от проектирането. Актуализираната добавка автоматично открива и изпраща само онези елементи, които са променени в ARCHICAD модела, което води до по-бързо съвместно съдействие. 

 

Подобрена връзка с dRofus: ARCHICAD 23 позволява на архитектите да въведат и организират клиентските изискванията за проекта и да ги използват за валидиране и предлагане на алтернативи за дизайна. Базата данни на dRofus позволява на дизайнерите да събират и обработват правилно правилата и проектните данни, дори когато работят по големи и сложни проекти, като болници, летища и университети. 

 

Жива връзка с Rhino-Grasshopper-ARCHICAD: Новият компонент за деконструиране на Grasshopper може да се използва за извличане на данни за повърхнините на ARCHICAD елемента като референция за проектиране. С помощта на тази функция, промените в основната схема на проектиране в BIM автоматично ще актуализират всички свързани детайли на дизайна, генерирани чрез алгоритми за проектиране в Grasshopper. 

 

За да научите повече за ARCHICAD 23 се регистрирайте за живото излъчване на световната премиера, която ще се състои на 4 юни. 

« Назад