"Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го измислиш" - Алан Кей

ARCHICAD 23

Новият инструмент за отвори и тези за Колони и Греди допълнително увеличават прецизността на моделирането, позволяваща бързо редактиране и опростена, безпроблемна, интердисциплинарна координация на проекта.

Подробно

ARCHICAD 22

„Най-мощната характеристика на нашия нов работен процес на фасадното проектиране е, че той обхваща целия проектантски работен процес - от концепцията през развитието на дизайна до документацията, поддържайки местни стандарти - и всичко 100% BIM" Подробно

ArchiCAD 22 за студенти

ArchiCAD® 22 Educational Version  е безплатна за студенти и преподаватели. Образователната версия е на базата на последния софтуер на Graphisoft , като единствената разлика с комерсиалната версия е, че на всички чертежи създадени с ArchiCAD 22 EDU излиза обозначаващо лого.

Подробно

***Алгоритмичен дизайн

Rhino-Grasshopper_ArchiCAD Connections Подробно

***Визуализация

Интегрирането на модула за визуализация на CINEMA 4D от MAXON - CineRender - предоставя възможостта за създаване на висококачествени фотореалистични изображения в ръцете на много по-широк кръг архитекти и дизайнери. Подробно

***3D дизайн

ArchiCAD предоставя редица подобрения в областта на тримерното проектиране и редактиране, които подпомагат концептуалния дизайн. 3D режещи равнини и полезна информация по отношение на зонирането, осигуряват допълнителен контрол над тримерната среда за проектиране. А пълната функционалност на BIMx, който е част от всеки инсталационенен пакет, позволява на потребителя да споделя своите BIM проекти с клиенти бързо, при това в уникална интерактивна среда. Подробно

OPEN BIM

Open BIM е универсален подход към съвместното проектиране, изграждане и управление на сгради, основан на отворени стандарти и работни процеси. „Отвореният" BIM е иницииран и насърчаван от buildingSMART и няколко водещи софтуерни производители, използващи IFC. Подробно

***MORPH tool

Инструментът MORPH не притежава ограничения по отношение на геометрията - всеки ъгъл, точка и повърхност могат да бъдат преместени и оформени. Подробно

***GRAPHISOFT BIM Server

GRAPHISOFT BIM Server Подробно

BIMcloud

BIMcloud осигурява BIM работни процеси за всяка мрежа, хардуерна или софтуерна конфигурация, свързвайки 24/7 екипи и проекти с всякакъв размер и организация. Подробно

Artlantis 2019

Обединявайки функциите на Artlantis Render и Artlantis Studio в едно мощно приложение, Artlantis 2019 разполага с редица нови функции, които увеличават прецизността на визуализацията и извеждат архитектурното ви представяне до нови измерения! Подробно

***Artlantis за студенти

***Анимация с Artlantis

Artlantis е уникален софтуер за бързо и лесно създаване на изображения, анимации и сцени «виртулна реалност» с много високо качество. Artlantis работи директно с водещите архитектурни CAD програми като ArchiCAD, VectorWorks, SketchUp Pro, Arc+.  Artlantis лесно взаимодейства с всички водещи CAD софтуерни пакети: Revit Architecture, 3ds Max, VIZ, Maya, Rhino, CINEMA 4D, LightWave, modo, Softimage|XSI, Poser и много други.

Подробно

Graphisoft MEP Modeler

Тримерният модул за ОВ, Електро и ВиК (MEP) е ново разширение на Информационния Модел на Сградата (BIM) на Graphisoft. Архитектурните бюра и архитектурните отдели на смесените архитектурно-инженерни фирми могат да го използват, за да създават, редактират и/или внасят 3D мрежи (ОВ инсталация, ВиК инсталация, електроинсталация) и да ги съгласуват с Виртуалната Сграда на ArchiCAD, ползвайки сходни инструменти и интерфейс. Подробно

BIMx

С Graphisoft BIM Explorer моделите на Виртуалната сграда на ArchiCAD са достъпни за всеки и навсякъде. Graphisoft BIM Explorer  (BIMx) е интерактивен инструмент за архитектурно представяне. Graphisoft VBE позволява навигация в моделите на проектите от ArchiCAD използвайки среда сходна на видео игрите и различни методи на визуализация като: Скрити Линии, Open GL в цвят и Глобално Осветление/Radiosity. Подробно

ArchiCAD SE 2019

ArchiCAD START EDITION 2019 е ефективна и цялостно тествана програма, базирана на технологията на ArchiCAD 22, осигуряваща неповторима скорост и производителност.
ArchiCAD START EDITION 2019 ще ви даде възможност, да ползвате пълните възможности на BIM средата през целия процес на проектиране.

Подробно

EcoDesigner Star

EcoDesigner STAR е разработен, за да осигури максимално енергийно ефективен дизайн на сградата чрез преобразуването на Информационния Модел на Сградата (BIM) в Енергиен Модел на Сградата (BEM), който може да бъде разпределен на множество термални зони. Подробно