"Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го измислиш" - Алан Кей

ArchiCAD 23 за студенти

КОНКУРС: BIM проект 2020

 

  

Международен студентски конкурс, организиран от GRAPHISOFT

 

КОНКУРСНИ ПРОЕКТИ

 

Проектите трябва да са създадени с ARCHICAD - първият в индустрията BIM софтуер за архитекти, разработен от GRAPHISOFT и поддържаните от него приложения.

 

Всички участници следва да:


- Се състезават с проекти, които са техни курсови или дипломни работи

 

- Да имат образователен лиценз за ArchiCAD, изтеглен след регистрация в www.myarchicad.com.  Подробности за образователната версия ще намерите тук: http://archicadbg.com/products/view/10


- Проектът им да бъде реализиран с локалната или International версия на ARCHICAD 23

 

КАТЕГОРИИ

 


   Еднофамилнa къщa

 


  Жилищна сграда (блок)


  Обществена сграда

 

 


НАГРАДИ:

 

Първа награда*:


• Лиценз за ARCHICAD 24
• Приложението BIMx с PRO функции
• Достъп до обучителния курс "Become an ARCHICAD Champion"
• Покана за Basecamp 2020**

 

Втора награда*:


• Приложението BIMx с PRO функции
• Достъп до обучителния курс "Become an ARCHICAD Champion"
• Покана за Basecamp 2020**

 

Трета награда*:


• Приложението BIMx с PRO функции
• Покана за Basecamp 2020**

 

Специална награда:
• Приложението BIMx с PRO функции

 

Награда заTwinmotion визуализация***:
• Лиценз за Twinmotion 2020
• Едночасова индивидуална сесия с Twinmotion експерт


 *Победители се определят във всяка категория

 ** Basecamp е годишно образователно събитие на GRAPHISOFT. То е създадено, за да помогне на завършващите студенти да получат преднина при започване на кариерата си; спечелете опознаване на други култури; и възможност за поддържане на връзки с архитекти от цял свят.

 

 *** Epic Games ще връчи специална награда, по преценка на своя екип експерти по визуализация на някой от студентите, използвали Twinmotion. Безплатен образователен лиценз за Twinmotion 2020 може да изтеглите от тук: https://www.unrealengine.com/en-US/get-now/twinmotion

 

 

 

 

 УЧАСТНИЦИ

 

За да участвате е необходимо да:


- Кандидатствате индивидуално
- Да бъдете записан в акредитиран университет със специалност архитектура
- Да сте на възраст между 18 и 25 години
- Да участвате с един проект в само една категория

 

СРОКОВЕ:

 

11 май - 30 юни 2020
Регистрация и предаване на проект

1 юли- 7 юли 2020
Оценка на кандидатите

8 юли 2020
Обявяване на победителите

 

Регистрация и включване в конкурса ---> 

 

ArchiCAD® 23 Educational е безплатна за студенти и преподаватели.


http://archicadbg.com/products/view/10

http://archicadbg.com/products/view/36/264