"Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го измислиш" - Алан Кей

Artlantis 2019

Artlantis 2019 - Нови функции

Обединявайки функциите на Artlantis Render и Artlantis Studio в едно мощно приложение, Artlantis 2019 разполага с редица нови функции, които увеличават прецизността на визуализацията и извеждат архитектурното ви представяне до нови измерения!

 

Вмъкване на терен

Основен инструмент за визуализиране на ландшафтните компоненти на разрешителните за строеж, вмъкването в изображението на изчисления проект е уникална характеристика, предлагана в Artlantis.
Методът за изчисляване на вмъкването на 3D модели в импортиран фиксиран изглед е напълно преработен, за по-лесно и по-плавно използване, последвано стъпка по стъпка в настройките за разпознаване на пространство, които се показват незабавно в визуализацията.

 

   

3D трева
Artlantis притежава нови материали, които спомагат за генерирането на 3D трева, повишавайки реализма на сцената.

 

Добавяне на растителност
Artlantis предлага нов инструмент, който позволява да покриете определена зона с избрана 3D растителност. 

Каталог с обекти
Огромен набор допълнителни дървета, превозни средства и персонажи.
 

                      

 

 

Експозиция
Като функция по подразбиране, автоматичната експозиция позволява да изчислите подходящата експозиция на изображението според светлината, разнесена в сцената.

  

 

Artlantis 2019http://www.archicadbg.com/products/view/10

http://archicadbg.com/products/view/34/255