"Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го измислиш" - Алан Кей

Artlantis Studio

Актуализации на версията

При стартиране на Artlantis 6, ще се появи следният прозорец, който ще ви уведоми, че е налична актуализация 6.0.2.23. Натиснете бутона Download and Quit:

   

Кликнете върху изтегления файл и натиснете бутона Run:

  

От появилия се прозорец натиснете бутона Yes.

Изберете език: 

  

Ще се включи инсталационния съветник. Следвайте стъпките: 

   

   

   

 

Можете да изтеглите актуализацията и директно от адрес http://www.artlantis.com/en/downloads/, секция Updates.   

 

Изтеглете архива и следвайте инструкциите за инсталация.

 

  ARCHICAD BULGARIA   

Artlantis Studio 6.5


http://archicadbg.com/products/view/10

http://archicadbg.com/services/view/21

http://archicadbg.com/products/view/33/247