"Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го измислиш" - Алан Кей

Graphisoft MEP Modeler

Описание

Тримерният модул за ОВ, Електро и ВиК (MEP) е ново разширение на Информационния Модел на Сградата (BIM) на Graphisoft. Архитектурните бюра и архитектурните отдели на смесените архитектурно-инженерни фирми могат да го използват, за да създават, редактират и/или внасят 3D мрежи (ОВ инсталация, ВиК инсталация, електроинсталация) и да ги съгласуват с Виртуалната Сграда на ArchiCAD, ползвайки сходни инструменти и интерфейс.

  

Лошата координация между професиите е може би най-голямата причина за загубата на време и стойност при сградите. Тези проблеми нормално предизвикват повишаване на общите разходи за проекта от 2% до 4%. Ето защо, собствениците и предприемачите търсят решение за значително намаляване на грешките при съгласуване. Модулът за ОВ, Електро и ВиК (MEP) ще помогне на архитектите да идентифицират проблемите, още преди те да стигнат до строителната площадка.

Graphisoft MEP може да се използва за следните работни процеси:

 


BIM работен процес

• Където MEP инженерът може да даде 3D информация, архитектите също могат да въведат MEP моделът на консултанта в ArchiCAD, използвайки IFC формат. В допълнение на базовия IFC интерфейс, MEP софтуерът дава възможността за подобрена връзка с AutoCAD MEP 2008/09, чрез IFC форматът, използвайки експортен филтър, наричан ArchiCAD Connection.
• Архитектът, който ползва ArchiCAD, би могъл да поиска от специалностите да „проектират и конструират" модел, който независимо от средата, която ползват в момента, да е MEP модел и така да се подобри координацията по проекта.

 

 

2D работен процес

• На база на 2D документацията получена от инженерите, архитектите може да ползват мощните вградени инструменти, за да създават и редактират MEP моделът в средата на ArchiCAD.

Graphisoft MEP Modelerhttp://archicadbg.com/products/view/39

http://archicadbg.com/products/view/38/272