"Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го измислиш" - Алан Кей

EcoDesigner Star

Описание

GRAPHISOFT EcoDesigner STAR e разширение на възможностите на ArchiCAD, което пренася цялостния BIM модел в BEM работна среда. Това осигурява възможността, архитектите да използват в своя модел обогатените и още по-прецизни опции на вградената в ArchiCAD 17 функционалност за енергийни анализи.

 

За да използвате EcoDesigner STAR в ArchiCAD 17 е необходимо да закупите лиценз и да направите актуализация на ArchiCAD 17 с хотфикс 5019. 

  

ВАШИЯТ BIM МОДЕЛ ДИРЕКТНО СЕ ПРЕВРЪЩА В BEM 

             

EcoDesigner STAR е разработен, за да осигури максимално енергийно ефективен дизайн на сградата чрез преобразуването на Информационния Модел на Сградата (BIM) в Енергиен Модел на Сградата (BEM), който може да бъде разпределен на множество термални зони.
Сега архитектите могат да се наслаждават и възползват от енергийните симулации и доклади за ефективността, без да напускат работната среда на ArchiCAD.

 

Дизайнът на сгради с ниска или нулева консумация на енергия е лесно постижима цел, благодарение на енергийните симулации, които са съобразени с утвърдени стандарти, модерната визуализация на енергийния модел и ясната документация.
 

РАБОТНИ ПРОЦЕСИ В ECODESIGNER STAR 

  

EcoDesigner STAR предоставя работни процеси, които отговарят на най-строгите и взискателни стандарти за енергийна ефективост и предоставя прецизни енергийни анализи за всеки етап на проекта.

 

Предлагаме ви следните видеоклипове, които ще ви запознаят с работните процеси и резултатите от тях:
- Анализ на специфичните климатични условия


- Подготовка на енергийния модел на сградата (внасяне на данни)


- Установяване на специфични за проекта нискоенергийни решения/варианти


- Създаване и оптимизиране на проект с ниски енергийни нужди


- Оптимизиране на енергийната ефективност на цялата сграда

 

ИЗЧИСЛЕНИЯ ЗА ВСЯКАКЪВ КЛИМАТ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

EcoDesigner STAR може да бъде използван за изчисляване на енергийната ефективност на сграда при всякакви обстоятелства и на всяко местоположение от земното кълбо.

     

 

 

EcoDesigner STAR


http://archicadbg.com/products/view/39

http://archicadbg.com/products/view/38/272