"Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го измислиш" - Алан Кей

ArchiCAD 19

Архитектура

ARCHICAD 19 - ОТ АРХИТЕКТИ ЗА АРХИТЕКТИ

Oт самото начало ARCHICAD е разработен и усъвършенстван от архитекти за архитекти, като основната идея, е програмата да удовлетворява желанието на архитекта да създава великолепен дизайн, без да прави компромис с практическите нужди и изисквания.

 

  

 

ПОДДРЪЖКА НА ОБЛАК ОТ ТОЧКИ POINT-CLOUD

 

ARCHICAD 19 разчита облаци от точки, като предоставя по-бързи и безгрешни проучвания на сградата, използвайки последната технология за 3D лазерно сканиране на зони.

  

Обикновено проектите за реконструкция започват с продължителни проучвания на сградата, които включват ръчни измервания и създаване на цифров модел на сградата. Сега 3D скенерите съвместно с най-новите технологии могат да генерират облаци от точки ("point-clouds"), които съдържат цялата необходима геометрична информация за интериора, включително орнаменти и волути.

 

ARCHICAD 19 разчита най-разпространените и използвани point-cloud файлови формати и създава съответната 3D геометрия незабавно. По този начин можете да приведете дизайна си в съответствие с автоматично генерирана, 100% точна информация за 3D геометрията.

 

Този процес намалява значително времето, отделено за проучване и заснемане, като елиминира грешките, възникващи при ръчно въвеждане на данни. Някои от реалните примери за приложението на 3D лазерните скенери и облаците от точки са:

- Моделиране на съществуващи сгради преди реконструкция и реновация
- Моделиране на околната обстановка преди създаването на нова сграда
- Моделиране на „екзекутивна" конструкция за откриване на отклонения от плана.

  

                

   

Интуитивно редактиране на повърхнини - Интерактивен 3D инструмент за оцветяване на повърхнини (3D Surface Painter) 

ArchiCAD 19 осигурява интуитивно drag-and-drop редактиране на повърхнини в 3D модела, като предоставя незабавна визуална обратна връзка. 

Новият инструмент Surface Painter на ArchiCAD 19 позволява на дизайнерите да променят повърхности в модела в 3D прозореца с един клик, използвайки плаващата палитра Surface Editor. 

  

 

           

   

 

УСЪВЪРШЕНСТВАНИ GDL БИБИЛИОТЕКИ 

                

 

 

 

ARCHICAD 19


http://archicadbg.com/products/view/10

http://archicadbg.com/services/view/21

http://archicadbg.com/products/view/33/247