"Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го измислиш" - Алан Кей

ARCHICAD 20

Информацията в BIM

Информацията е най-стойностната част от BIM и ARCHICAD 20 помага на архитектите и дизайнерите да получат най-много от нея!

   

СЪХРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА В BIM

ARCHICAD 20 позволява на потребителите да използват своя строително-информационен модел като централно място за съхранение на цялата, свързана със сградата информация. Те дори могат съвсем лесно да съхраняват и управляват информация, която не е създадена от CAD или BIM приложение, като Excel електронни таблици, например.

Функцията ‘Mass property value import' предлага лесен начим за полуавтоматичен импорт/експорт на данни от и към Excel.

Използвайки този метод архитектите могат да заменят досадната работа с ръчното въвеждане на данни, изпратени от консултанти, при която често възникват човешки грешки.

 

ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА В BIM 

ARCHICAD 20 притежава инструменти за структуриране на информацията и резултатът за потребителя е постигане на информативна визуализация на дизайна, което осигурява огромна ефективност през целия етап на проектиране и изграждане. С помощта на интелигентни филтри, проектантите могат свободно да променят представянето на всеки 2D и 3D изглед на елементи със сходни свойства. Тази характеристика улеснява процесите, свързани с комуникация, координация и проверка на модела, и ги прави по-ефективни. 

 

Проектантите и дизайнерите могат лесно да дефинират изложението на всеки 2D и 3D изглед и да намалят необходимостта от допълителна 2D CAD работа. 

 

Чрез задаване на правила за графично представяне ("Graphic Override Rules") се обозначават нови, непроменени и премахнати елементи при проект за преустройство; конструктивни, MEP и други планове могат да бъдат създавани със специфични цветни кодове и типове линии, като резултатът се проявява в по-ясни 3D строителни документи.  

 

  

 

СПОДЕЛЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА В BIM 

Обменяйте и споделяйте геометрия и данни с най-новите технологии. 

Nordre Jarlsberg Brygge - Rift AS, Norway 

 

Въвеждането и поддръжката на OPEN BIM  работни процеси посредством стандарта IFC 4BIM Collaboration Format  и COBie означава, че проектантите могат да обменят данни с инженери и консултанти без риск от загуба на информация. ARCHICAD 20 усъвършенства IFC базираните работни процеси, които програмата предлага, с нови възможности за споделяне на геометрия и данни. 

  

ARCHICAD 20 е сред първите BIM приложения, които напълно поддържат отворения стандарт IFC 4. IFC 4 предоставя нови работни процеси за координация (Design Transfer View и Reference View) и осигурява незаменима помощ при съгласуване на проекта с останалите дисциплини. Интегрираното управление на промените в модела и управлението на IFC свойствата, характерни за ARCHICAD, цялостната поддръжка на BIM Collaboration Format (BCF), конвертирането на DXF/DWG осигуряват плавен, основан на модела процес на координация. Основателят на COBie потвърди, че ARCHICAD е 100% COBie- съвместим, което е отлична новина за архитектите в Съединените щати, Обединеното Кралство и останалите англоезични държави. 

 

Споделянето на информация посредством специално разработените за тази цел инструменти като BIMx или инструменти със широко приложение, като Excel, осигурява възможността да се въведат много повече, заинтересовани от проекта, лица в неговите детайли, които да използват изобилието информация, което се съдържа в BIM. 

ArchiCAD 20 – нов поглед към BIM


http://archicadbg.com/products/view/10

http://archicadbg.com/services/view/21

http://archicadbg.com/products/view/33/247