"Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го измислиш" - Алан Кей

ARCHICAD 20

Графични фаворити

Напълно новите Графични фаворити осигуряват отлична визуална обратна връзка за зададените настройки на елементите чрез автоматично генерирани, оцветени 2D или 3D миниатюрни прозорчета за преглед, достъпни незабавно за всеки инструмент. Това не просто помага на BIM мениджърите при въвеждането и налагането на офис шаблони за проекта, но и ускорява всекидневната работа, свързана с развитието на дизайна.

  

НЕЗАБАВНА ВИЗУАЛНА ОБРАТНА ВРЪЗКА

БЪРЗ, ОРГАНИЗИРАН ДОСТЪП

Фаворитите могат да бъдат организирани в потребителска йерархична структура посредством обикновена drag & drop техника за още по-бърз и улеснен достъп. Мултиселекция на фаворити също се поддържа.  

 

СТАНДАРТИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТ 

Отделни фаворити, селекция набори, единични или множество елементи, могат да бъдат извеждани в различни формати (бинарни или XML), за да се подпомогне осигуряването на моделиращи, проектни и офис стандарти за всеки член от екипа.

  

ArchiCAD 20 – нов поглед към BIM


http://archicadbg.com/products/view/10

http://archicadbg.com/services/view/21

http://archicadbg.com/products/view/33/247