"Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го измислиш" - Алан Кей

ARCHICAD 20

Актуализация на версията

 АКТУАЛИЗАЦИЯ 7001 за ARCHICAD 20.

Може да я изтеглите от тук: http://www.graphisoft.com/downloads/archicad/updates/AC20/AC20-6005to7001-ReleaseNotes.html  

Инсталацията протича по същия начин, както и предходните: 

 

ХОТФИКС 6005

 

Преди да започнете актуализацията:

 

• Уверете се, че имате администраторски права за съответния компютър. Започнете цялостния инсталационен процес, използвайки администраторски акаунт.


• Уверете се, че никой от компонентите на ArchiCAD не е модифициран (например преименуван).


• Ако актуализирате BIM сървъра, се уверете, че го правите под името на потребителя, който го е инсталирал първоначално.

 

От версия 20 ArchiCAD и BIM сървърът ще се актуализират поотделно.

  

ВАЖНО ЗА TEAMWORK ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:

Сътрудничеството посредством Teamwork изисква всички потребители да са актуализирали своя ArchiCAD и BIM Server със съвместим номер актуализация (Build Number). В настоящия случай 5025 за ArchiCAD и 5011 за BIM Server.

 

Актуализацията е приложима към всички типове ArchiCAD лицензи (Комерсиален, Образователен и Демо).

  

Пакетът за актуализация на ArchiCAD 20 може да изтеглите от сайта на Graphisoft:

http://www.graphisoft.com/downloads/archicad/updates/AC20/AC20-5025to6005-ReleaseNotes.html

 

 

   

    

 

ArchiCAD Update 6005 ще се приложи към ArchiCAD 20 и Graphisoft приложенията (Add-Ons и Goodies).

 

 

Пакетът за актуализация на GRAPHISOFT BIM Server (6022) може да изтеглите от сайта на Graphisoft: 

http://www.graphisoft.com/downloads/archicad/updates/AC20/AC20-5025to6005-ReleaseNotes.html

 

 

    

 

BIM Server Update 6022 актуализира единствено BIM сървъра. 

 

Актуализацията на ArchiCAD 20 може да бъде извършена и директно от програмата по следните начини:

 

 - Ако сте задали на ArchiCAD опцията за автоматично известяване при наличие на актуализации, то при стартиране на програмата ще се появи следният прозорец:

 

  

 

Натиснете бутона Open Browser and download, което ще доведе до появата на прозореца по-долу:

 

     

Ако не сте задали на своя ArchiCAD опцията автоматично да ви известява за наличие на актуализации, можете да проверите през меню Help --> Check for updates дали има налична актуализация.  

 

  

  

Натиснете бутона Download now. Ще започне изтегляне на файла. Кликнете двукратно върху изтегления файл, натианете Yes в появилия се прозорец и следвайте стъпките на инсталационния съветник: 

 

     

       

    

   

      

 

За да проверите дали актуализацията е успешна, изберете License Information... от меню Help:

 

     

 

  

Предходни актуализации: 

 

Hotfix 5025  

 

ArchiCAD 20 – нов поглед към BIM


http://archicadbg.com/products/view/10

http://archicadbg.com/services/view/21

http://archicadbg.com/products/view/33/247