"Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го измислиш" - Алан Кей

ARCHICAD 21

Нови инструменти

 

Инструмент за стълби - Stair Tool

 


Проектирането на стълби е една от най-сложните задачи в архитектурата. Новият инструмент за стълби на ARCHICAD 21 ви предлага избор измежду най-подходящите варианти за дизайн, съобразени с контекста на конкретната сграда. Технологията Predictive Design TM, характеризираща ARCHICAD предлага множество възможни решения на момента и гарантира съвместимостта на тези варианти със съответните стандарти.

Стълбищата се състоят от можество поделементи, като стъпала, стойки, греди, стрингери, парапети, колони, конзолни болтове. Всеки един от тези поделементи може да бъде индивидуално проектиран и конфигуриран.

 

  1. Общ преглед на методите за конструиране на стълби

  

 

 2. Създаване на стълби с помощта на различни методи 

  

 

 3. Създаване на стълби с инструмента Magic Wand 

  

 

 4. Редактиране на стълбище 

  

 

Инструмент за парапети - Railing Tool

 


С новия инструмент могат да бъдат създадени сложни, но конфигурируеми системи за парапети, които се свърват със стълби, плочи, стени, покриви или мрежи.

Създайте уникален, специфичен за дизайна параметричен шаблон за парапет и го прилагайте в различни елементи на сградата с един клик.

Използвайте Railing Pattern Editor, за да персонализирате шаблон, докато ARCHICAD се грижи за това промените да се прилагат коректно към цялата парапетна система.

 

КЛАСИКИ, ПРЕСЪЗДАДЕНИ В ARCHICAD 

 

  

 

 

  

 

 

  

ARCHICAD 21


http://archicadbg.com/reg.html

http://archicadbg.com/products/view/34/255

http://archicadbg.com/products/view/10