"Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го измислиш" - Алан Кей

ARCHICAD 21

Класификация на елементите/IFC Hotlinks

 

 

Класификация на елементите

  

Един ARCHICAD модел може да бъде описан като централна BIM база данни, която съхранява всички проектни данни и осигурява достъп до тях на всички, включени в проекта. Докато предходните версии на ARCHICAD предоставяха фиксиран набор класификации на елементите, ARCHICAD 21 въвежда гъвкав начин за класифициране на елементи, поддържайки всяка националнa или фирменa класификационна система.

 

Освен това класификациите са ядрото на интелигентните OPEN BIM работни процеси, които осигуряват безпроблемно сътруднияество между дисциплините.

 

Класификациите за конструктивните елементи или зоните могат да бъдат управлявани по централизиран начин в рамките на проекта посредством новата функция Classification Manager.
Зададените класификации могат да бъдат пренасяни между проекти посредством XML файлов формат.

 

IFC Hotlinks 

  

Външно съдържание под формата на IFC модел, създаден от консултанти - инженери-конструктори или MEP инженери - може да бъде поместено като хотлинк в ARCHICAD 21 проект, като защитено референтно съдържание. 

 

IFC хотлинковете могат да бъдат поставени в дизайна толкова пъти, колкото е необходимо. В случай на огромни проекти може да използвате опцията Model Filter, за да изобразите само референтното IFC съдържание. 

 

Тези IFC модули могат да бъдат лесно актуализирани, което осигурява стабилно двупосочно сътрудничество с инженерите. Предотвратяването на конфликти е приложимо и към елементите на IFC модула. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

ARCHICAD 21


http://archicadbg.com/reg.html

http://archicadbg.com/products/view/34/255

http://archicadbg.com/products/view/10