"Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го измислиш" - Алан Кей

ARCHICAD 21

Предотвратяване на конфликти

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА КОНФЛИКТИ  

С развитието на BIM като фактически работен процес, архитектите все по-често получават консултантска информация в BIM формат. 

 

  

За да подпомогне архитектите в ролята им на водещи координатори на модела, Предотвратяването на конфликти позволява две групи елементи да бъдат съпоставени посредством потребителски зададени набори от критерии. наборите критерии могат да съдържат Тип Елемент, Класификационни стойности, Стойности на свойствата и Атрибути като имена на слоеве или строителни материали.

 

 

Работата с палитрата Mark-Up на ARCHICAD откритите конфликти между различни елементи могат да бъдат подчертани, идентифицирани и коригирани.

 

 

  

 

  

ARCHICAD 21


http://archicadbg.com/reg.html

http://archicadbg.com/products/view/34/255

http://archicadbg.com/products/view/10