"Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го измислиш" - Алан Кей

ARCHICAD 21

Актуализация на версията

АКТУАЛИЗАЦИЯ 6013/18.07.2018

  

Преди да започнете актуализацията:

 

• Уверете се, че имате администраторски права за съответния компютър. Започнете цялостния инсталационен процес, използвайки администраторски акаунт.


• Уверете се, че никой от компонентите на ArchiCAD не е модифициран (например преименуван).

ВАЖНО ЗА TEAMWORK ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:

Сътрудничеството посредством Teamwork изисква всички потребители да са актуализирали своя ArchiCAD с еднакъв номер актуализация (Build Number). 

 

Актуализацията е приложима към всички типове ArchiCAD лицензи (Комерсиален, Образователен и Демо).

 

Пакетът за актуализация на ArchiCAD 21 може да изтеглите от сайта на Graphisoft: http://graphisoft.com/downloads/archicad/updates/

 

ArchiCAD Update 6013 ще се приложи към ArchiCAD 21 и Graphisoft приложенията (Add-Ons и Goodies).

  

Актуализацията на ArchiCAD 21 може да бъде извършена и директно от програмата по следните начини:

 

- Ако сте задали на ArchiCAD опцията за автоматично известяване при наличие на актуализации, то при стартиране на програмата ще се появи следният прозорец:

  

 

Натиснете бутона Open Browser and download, което ще доведе до появата на прозореца по-долу.

Ако не сте задали на ArchiCAD автоматично известяване при актуализация, натиснете опция "Check for Updates" от меню Help.

  

 

 

Натиснете бутона Download now. Ще започне изтегляне на файла. Кликнете двукратно върху изтегления файл, натианете Yes в появилия се прозорец и следвайте стъпките на инсталационния съветник:  

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

ПРЕДХОДНИ АКТУАЛИЗАЦИИ: 

 

Актуализация 5021/12.12.2017г.

 

Актуализация 4022/10.10.2017г.

ARCHICAD 21


http://archicadbg.com/reg.html

http://archicadbg.com/products/view/34/255

http://archicadbg.com/products/view/10