"Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го измислиш" - Алан Кей

ARCHICAD 21

Актуализация на версията

Актуализация 5021/12.12.2017г.

 

Актуализация 4022/10.10.2017г.

 

Преди да започнете актуализацията:

 

• Уверете се, че имате администраторски права за съответния компютър. Започнете цялостния инсталационен процес, използвайки администраторски акаунт.


• Уверете се, че никой от компонентите на ArchiCAD не е модифициран (например преименуван).


• Ако актуализирате BIM сървъра, се уверете, че го правите под името на потребителя, който го е инсталирал първоначално.

 

От версия 20 ArchiCAD и BIM сървърът се актуализират поотделно.

 

ВАЖНО ЗА TEAMWORK ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:

Сътрудничеството посредством Teamwork изисква всички потребители да са актуализирали своя ArchiCAD и BIM Server със съвместим номер актуализация (Build Number). В настоящия случай 4022 за ArchiCAD и 4003 за BIM Server.

 

Актуализацията е приложима към всички типове ArchiCAD лицензи (Комерсиален, Образователен и Демо).

 

Пакетът за актуализация на ArchiCAD 21 може да изтеглите от сайта на Graphisoft: http://www.graphisoft.com/downloads/archicad/updates/AC21/AC21-3005to4022-ReleaseNotes.html

 

ArchiCAD Update 4022 ще се приложи към ArchiCAD 21 и Graphisoft приложенията (Add-Ons и Goodies).

 

 

Пакетът за актуализация на GRAPHISOFT BIM Server (4003) може да изтеглите от сайта на Graphisoft:

http://www.graphisoft.com/downloads/archicad/updates/AC21/AC21-3005to4022-ReleaseNotes.html 

 

Актуализацията на ArchiCAD 21 може да бъде извършена и директно от програмата по следните начини:

 

- Ако сте задали на ArchiCAD опцията за автоматично известяване при наличие на актуализации, то при стартиране на програмата ще се появи следният прозорец:

  

 

Натиснете бутона Open Browser and download, което ще доведе до появата на прозореца по-долу: 

 

 

Натиснете бутона Download now. Ще започне изтегляне на файла. Кликнете двукратно върху изтегления файл, натианете Yes в появилия се прозорец и следвайте стъпките на инсталационния съветник:  

 

 

 

 

 

 

   

 

ARCHICAD 21


http://archicadbg.com/products/view/10

http://archicadbg.com/services/view/21

http://archicadbg.com/products/view/33/247