"Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го измислиш" - Алан Кей

ARCHICAD 22

Персонализирани параметрични профили

 

Персонализирани параметрични профили на ARCHICAD 22 комбинират мощта на параметричния дизайн и свободата на графичното създаване на профили.


Интелигентно създаване на профили за стени, греди и колони чрез дефиниране на параметрични ръбове в редактора на профили (Profile Editor). Това ще позволи копиране с отместване на отделен или множество ъгли.

 

Благодарение на така наречените модификатори за персонализирана геометрия ("Custom Geometry Modifiers") архитектите могат да използват един профил за описване на няколко различни потребителски гиометрии на стени, колони и греди. Чрез коригиране на размерите на скиновете на Персонализирания параметричен профил, един и същ профил може да се впише в няколко различни детайли в проекта. Височината на слоевете от композитни структури, например, вече може да бъде регулирана индивидуално.

 

 

ARCHICAD 22


http://www.archicadbg.com/products/view/10

http://archicadbg.com/products/view/34/255