"Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го измислиш" - Алан Кей

ARCHICAD 22

Свойства, базирани на математически изрази

 

 

ARCHICAD 22 позволява използването на логически изрази за извличане на нови свойства и стойности, които зависят от собствените параметри на елемента. Тази нова функция значително обогатява информацията - компонента "I" на BIM. Автоматичният работен процес позволява да дефинирате всяко правило за изчисление като стойност на елементна и да го актуализирате автоматично, без загуба на време и вероятност за грешка при ръчнo въвеждане на данни.

 

Резултатите могат да се използват в ARCHICAD за маркиране или филтриране на елементи, и да се представят във всеки графичен, табличен или изходен модел, управляван от математически, логически и текстови операции - подобно на функциите, намиращи се в стандартните програми за електронни таблици.

 

 

Определянето на стойност на свойствата се базира на потребителски дефинирани изрази, съставени с помощта на прости полета с данни. Създавайте свойства на елементите, като използвате цифрови, текстови или дори булеви данни, след което използвайте тези свойства, за да маркирате или филтрирате елементи и да ги представяте във всеки графичен, табличен или модел.

 

  

ARCHICAD 22


http://www.archicadbg.com/products/view/10

http://archicadbg.com/products/view/34/255