"Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го измислиш" - Алан Кей

ARCHICAD 22

Актуализация на версията

АКТУАЛИЗАЦИЯ 5009/22.01.2019

 

Преди да започнете актуализацията:

 

• Уверете се, че имате администраторски права за съответния компютър. Започнете цялостния инсталационен процес, използвайки администраторски акаунт.


• Уверете се, че никой от компонентите на ArchiCAD не е модифициран (например преименуван).

ВАЖНО ЗА TEAMWORK ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:

Сътрудничеството посредством Teamwork изисква всички потребители да са актуализирали своя ArchiCAD с еднакъв номер актуализация (Build Number).

 

Актуализацията е приложима към всички типове ArchiCAD лицензи (Комерсиален, Образователен и Демо).

 

Пакетът за актуализация на ArchiCAD 22 може да изтеглите от сайта на Graphisoft: http://www.graphisoft.com/downloads/archicad/updates/

 

ArchiCAD Update 5009 ще се приложи към ArchiCAD 22 и Graphisoft приложенията (Add-Ons и Goodies).

 

Актуализацията на ArchiCAD 22 може да бъде извършена и директно от програмата по следните начини:

 

- Ако сте задали на ArchiCAD опцията за автоматично известяване при наличие на актуализации, то при стартиране на програмата ще се появи следният прозорец:

Натиснете бутона Open Browser and download.

 

Ако не сте задали на ArchiCAD автоматично известяване при актуализация, натиснете опция "Check for Updates" от меню Help.

 

 

И двете действия ще отворят следния прозорец, от който да изтеглите файла за актуализация:

 

   

 

Натиснете бутона за съответстващата Ви платформа. Ще започне изтегляне на файла. Свалянето му може да отнеме няколко минути.

Отворете изтегления файл, натианете Yes в появилия се прозорец и следвайте стъпките на инсталационния съветник:  

 

   

   

   

   

   

 

ARCHICAD 22


http://www.archicadbg.com/products/view/10

http://archicadbg.com/products/view/34/255