"Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го измислиш" - Алан Кей

ARCHICAD 23

Координация

 Празнини, ниши и отвори: ARCHICAD 23 въвежда нов инструмент за отвори, предназначен да моделира и координира празнините, нишите и отворите в проекта - като хоризонтални, вертикални или наклонени отвори между елементи, групи елементи или дори между етажи. Тези отвори са важни за координацията на проекта, тъй като са еднакво приложими за архитекти, инженери и консултанти, и трябва да бъдат документирани от архитекти и инженери. Отворите могат да бъдат моделирани, включвани в списъци и документирани с интуитивни инструменти, и споделени чрез отворени IFC стандарти.

 

 

ArchiCAD 23


http://www.archicadbg.com/products/view/10

http://archicadbg.com/products/view/34/255