"Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го измислиш" - Алан Кей

ARCHICAD 23

Сътрудничество

 

 

 Обновена връзка със Solibri: ARCHICAD 23 позволява безпроблемна проверка на кодовете и конструктивността на всеки етап от проектирането. Актуализираната добавка автоматично открива и изпраща само онези елементи, които са променени в ARCHICAD модела, което води до по-бързо съвместно съдействие.

 

Подобрена връзка с dRofus: ARCHICAD 23 позволява на архитектите да въведат и организират клиентските изискванията за проекта и да ги използват за валидиране и предлагане на алтернативи за дизайна. Базата данни на dRofus позволява на дизайнерите да събират и обработват правилно правилата и проектните данни, дори когато работят по големи и сложни проекти, като болници, летища и университети.

 

Жива връзка с Rhino-Grasshopper-ARCHICAD: Новият компонент за деконструиране на Grasshopper може да се използва за извличане на данни за повърхнините на ARCHICAD елемента като референция за проектиране. С помощта на тази функция, промените в основната схема на проектиране в BIM автоматично ще актуализират всички свързани детайли на дизайна, генерирани чрез алгоритми за проектиране в Grasshopper.

 

 

 

ArchiCAD 23


http://www.archicadbg.com/products/view/10

http://archicadbg.com/products/view/34/255