"Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го измислиш" - Алан Кей

ArchiCAD SE 2017

ACSE 2017 Общ преглед

ArchiCAD STAR(T) Edition 2017 

 

ОБЩ ПРЕГЛЕД

 

ArchiCAD STAR(T) Edition 2017 е реализиран на 17 януари 2017г.

Основан на водещата в индустрията технология Информационно моделиране на сграда, която стои в сърцевината и на ArchiCAD 20, STAR(T) Edition 2017 е специално пригоден, за да удовлетвори нуждите на по-малките архитектурни практики. Наборът функции, с които разполага STAR(T) Edition 2017 съдържа всички необходими инструменти за създаване на богат на данниИнформационен модел на сградата,  от който се извличат всички планове на етажното разпределение, разрези/сечения, 3D изгледи и детайли за проекта. Сега, в STAR(T) Edition 2017, са включени сериозни подобрения по отношение на работните процеси, производителността и документацията.

 

Служещият за основа на новия ARCHICAD STAR(T) Edition 2017 мощен енджин на ARCHICAD 20 удовлетворява нуждите на по-малките практики. ARCHICAD STAR(T) EDITION 2017 предоставя пълната сила на BIM - базирания, изчистен и мощен работен процес и запазва модела „жив" до фактическото завършване на проекта, като помага на архитекта да се движи по посока на своята креативност с минимум препятствия пред себе си.


Поддръжката на IFC осигурява най-плавният работен процес на сътрудничество между архитекти и инженери, а поддръжката на BCF формат позволява дори сложни 3D изгледи да бъдат изпращани на консултантите.

 

 

Съвместимост на версията

 

STAR(T) Edition 2017 може да разчита файлове създадени с:
- STAR(T) Edition 2006 и следващите я версии
- ArchiCAD 8.1 и 9

 

Образователни материали

  

Пакетът за първоначалното ниво на обучение е на разположение и ще ви ръководи при първите ви стъпки от усвояването на работата с програмата. Може да свалите интерактивните ръководства за ArchiCAD STAR(T) Edition тук. 

 

Ограничения на ArchiCAD STAR(T) Edition 2017 в сравнение с ArchiCAD 20:


- По отношение на съвместната работа: Без Teamwork, Без BIM Server, Без Hotlinked Modules, Без външни референции (Xrefs), Без Reviewer, без поддръжка на PMK и EDU файлове, без STL експорт, без IFC Публикуване.


- По отношение на моделирането: без функцията за привързване на елементи към височината на етаж, без функционалността за преустройства (Renovation), Без Структурни фасади (Curtain Walls)


- По отношение на документацията/Производителността:  без точкови облаци, без система за управление на промените, без публикуване на BIMx Hyper-model, без интегрирана функционалност за енергийни изчисления, без Концептуален дизайн с Morph Scheduling. ArchiCAD STAR(T) Edition 2015 не включва реконструкция


- По отношение на визуализацията: ArchiCAD STAR(T) Edition не включва CineRender LightWorks и Sketch представяне

 

- При организацията на проекта: Без възможност за заемане на лицензи/без мрежови лицензи.


Ако в даден момент решите, че желаете да се възползвате от пълния пакет функции и възможности на ArchiCAD, можете да направите актуализация до актуалната версия на програмата по всяко време и да продължите работа по с проектите си с нея.

 

Разликите можете да прегледате в сравнителната таблица между версиите .

 

 

 

ArchiCAD Star(t) Edition 2017


http://archicadbg.com/products/view/10

http://archicadbg.com/services/view/21

http://archicadbg.com/products/view/33/247