"Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го измислиш" - Алан Кей

ArchiCAD SE 2019

ACSE 2019 Общ преглед

ArchiCAD STAR(T) Edition 2019

 

ОБЩ ПРЕГЛЕД

 

ArchiCAD STAR(T) Edition 2019 е реализиран на 8 януари 2019г.

 

Основан на водещата в индустрията BIM технология, която стои в сърцевината и на ArchiCAD 22, STAR(T) Edition 2019 е специално пригоден, за да удовлетвори нуждите на по-малките архитектурни практики. Наборът функции, с които разполага STAR(T) Edition 2019 съдържа всички необходими инструменти за създаване на богат на данни Информационен модел на сградата, от който се извличат всички планове на етажното разпределение, разрези, фасади, 3D изгледи и детайли за проекта. Сега, в STAR(T) Edition 2019, са включени сериозни подобрения по отношение на работните процеси, моделирането и оперативната съвместимост.

Служещият за основа на новия ARCHICAD STAR(T) Edition 2019 мощен енджин на ARCHICAD 22 удовлетворява нуждите на по-малките практики. ARCHICAD STAR(T) EDITION 2019 предоставя пълната сила на BIM - базирания, изчистен и мощен работен процес и запазва модела „жив" до фактическото завършване на проекта, като помага на архитекта да се движи по посока на своята креативност с минимум препятствия пред себе си.

 

  

Съвместимост на версията

 

STAR(T) Edition 2019 може да разчита файлове създадени с:
- STAR(T) Edition 2006 и следващите я версии
- ArchiCAD 8.1 и 9

 

Образователни материали

  

Пакетът за първоначалното ниво на обучение е на разположение и ще ви ръководи при първите ви стъпки от усвояването на работата с програмата. Може да свалите интерактивните ръководства за ArchiCAD STAR(T) Edition тук. 

 

Ограничения на ArchiCAD STAR(T) Edition 2019 в сравнение с ArchiCAD 22:

По отношение на моделирането:
- Без Структурни фасади (Curtain Walls)
- Без Point Cloud

По отношение на документацията:
- Няма

По отношение на визуализацията:
- ArchiCAD STAR(T) Edition не включва CineRender и Sketch представяне

По отношение на оперативната съвместимост:
- Без STL експорт
- Без Rhino експорт/импорт
- Без Grasshopper-ARCHICAD Live Connection

По отношение на съвместната работа:
- Без Teamwork, Без BIM Server, Без Hotlinked Modules, Без външни референции (Xrefs), Без поддръжка на PMK файлове.

По отношение на производителността:
- Без Graphic Overrides
- Без Renovation
- Без Publisher
- Без Revision Management
- Без функцията за привързване на елементи към височината на етаж
- Без импорт на данни за свойствата на елементите от Excel
- Без интегрирани енергийни анализи (Energy Evaluation)
- Без Концептуален дизайн с Morph Scheduling

По отношение на лицензирането:
 - Без възможност за заемане на лицензи

 - Без мрежови лицензи.
   

 

Разликите можете да прегледате в сравнителната таблица между версиите .

 

 

 

ArchiCAD Star(t) Edition 2019


http://www.archicadbg.com/products/view/10

http://archicadbg.com/products/view/34/255