"Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го измислиш" - Алан Кей

ArchiCAD SE 2018

ACSE 2018 Общ преглед

ArchiCAD STAR(T) Edition 2018

 

ОБЩ ПРЕГЛЕД

 

ArchiCAD STAR(T) Edition 2018 е реализиран на 8 януари 2018г.

 

Основан на водещата в индустрията BIM технология, която стои в сърцевината и на ArchiCAD 21, STAR(T) Edition 2018 е специално пригоден, за да удовлетвори нуждите на по-малките архитектурни практики. Наборът функции, с които разполага STAR(T) Edition 2018 съдържа всички необходими инструменти за създаване на богат на данни Информационен модел на сградата, от който се извличат всички планове на етажното разпределение, разрези, фасади, 3D изгледи и детайли за проекта. Сега, в STAR(T) Edition 2018, са включени сериозни подобрения по отношение на работните процеси, моделирането и оперативната съвместимост.

Служещият за основа на новия ARCHICAD STAR(T) Edition 2018 мощен енджин на ARCHICAD 21 удовлетворява нуждите на по-малките практики. ARCHICAD STAR(T) EDITION 2018 предоставя пълната сила на BIM - базирания, изчистен и мощен работен процес и запазва модела „жив" до фактическото завършване на проекта, като помага на архитекта да се движи по посока на своята креативност с минимум препятствия пред себе си.

 

  

Съвместимост на версията

 

STAR(T) Edition 2018 може да разчита файлове създадени с:
- STAR(T) Edition 2006 и следващите я версии
- ArchiCAD 8.1 и 9

 

Образователни материали

  

Пакетът за първоначалното ниво на обучение е на разположение и ще ви ръководи при първите ви стъпки от усвояването на работата с програмата. Може да свалите интерактивните ръководства за ArchiCAD STAR(T) Edition тук. 

 

Ограничения на ArchiCAD STAR(T) Edition 2018 в сравнение с ArchiCAD 21:

По отношение на моделирането:
- Без Структурни фасади (Curtain Walls)
- Без Point Cloud

По отношение на документацията:
- Няма

По отношение на визуализацията:
- ArchiCAD STAR(T) Edition не включва CineRender и Sketch представяне

По отношение на оперативната съвместимост:
- Без STL експорт
- Без Rhino експорт/импорт
- Без Grasshopper-ARCHICAD Live Connection

По отношение на съвместната работа:
- Без Teamwork, Без BIM Server, Без Hotlinked Modules, Без външни референции (Xrefs), Без поддръжка на PMK файлове.

По отношение на производителността:
- Без Graphic Overrides
- Без Renovation
- Без Publisher
- Без Revision Management
- Без функцията за привързване на елементи към височината на етаж
- Без импорт на данни за свойствата на елементите от Excel
- Без интегрирани енергийни анализи (Energy Evaluation)
- Без Концептуален дизайн с Morph Scheduling

По отношение на лицензирането:
 - Без възможност за заемане на лицензи

 - Без мрежови лицензи.
   

 

Разликите можете да прегледате в сравнителната таблица между версиите .

 

 

 

ArchiCAD Star(t) Edition 2018


http://archicadbg.com/reg.html

http://archicadbg.com/products/view/34/255

http://archicadbg.com/products/view/10