"Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го измислиш" - Алан Кей

ArchiCAD SE 2017

Новости в ACSE 2017

Възможностите за едновременно редктиране н елементи, интелигентното управление на Атрибути, заедно с останалите функции за моделиране; Отвореното сътрудничество, осигурено от поддръжката на BCF формат, подобренията на цялостната производителност; пълният набор усъвършенствани възможности за 2D / 3D редактиране, както и всички останали характеристики на програмата, превръщат ArchiCAD STAR(T) Edition 2017 в перфектния инструмент за огромен брой потребители. Наличните функции на програмата я превръщат в среда, осигуряваща плавен работен процес от първоначалните обемни решения до финалната документация.

 

СВЕЖ ПОГЛЕД КЪМ BIM 

 

  

ARCHICAD STAR(T) Edition 2017 предлага свеж и изчистен потребителски интерфейс, като предоставя по-широка работна площ и удобни интуитивни икони. Таб - базираната навигация улеснява и ускорява придвижването между отделните изгледи на проекта.  

 

ARCHICAD STAR(T) EDITION 2017 има изчистено и разширено работно пространтво, благодарение на преструктурирането на функциите и командите, в зависимост от честотата на тяхното използване. Елиминирането на този графичен шум от потребителския интерфейс, води до увеличаване на пространството, в което архитектът да работи над своя дизайн. 

 

ГРАФИЧНИ ФАВОРИТИ  

  

  

Напълно новите графични фаворити ускоряват разработването на дизайна и ежедневната работа, чрез предоставяне на визуална обратна връзка на запазените настройки на елементите с автоматично генерирано, цветно 2D или 3D тъмбнейл превю, достъпно за всеки инструмент.

 

Новите фаворити не просто ще помогнат на BIM мениджърите в създаването и налагането на проектни шаблони, специфични за офиса, но и ще ускорят ежедневната работа по разработването на дизайна.  

 

Фаворитите могат да бъдат организирани по създадена от потребителя йерархична структура, чрез обикновен drag and drop.

 

Фаворитите, без значение дали са селектирани по папка или индивидуално, могат да бъдат пренасяни в различни формати, за улеснение на запазването на офис стандартите в различните проекти.  

 

BIM ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 

 

  

ARCHICAD STAR(T) EDITION 2017 изкачва проектната визуализация на ново ниво, като позволява създаването на BIMx Хипер-модели и изгледи с перспектива от две убежни точки.  

 

BIMx Хипер-моделите могат да бъдат експортирани, което осигурява интегрирана 2D / 3D проектна навигация и интерактивна презентация на BIM проекта от мобилно устройство. 

 

В 3D перспективен изглед потребителите могат да преминават към перспектива от две убежни точки при всяка позиция на камерата, запазвайки оригиналната позиция и зрителен ъгъл. Като резултат всички 3D вертикални ръбове стават вертикални в перспективна проекция.  

 

BIM ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ 

 

  

STAR(T) Edition 2017 съдържа серия подобрения в различни области, имащи отношение към производителността, благодарение на които цялострния работен процес е по-плавен и по-бърз.

 

STAR(T) Edition 2017 може да управлява дори много сложни проектни библиотеки за нула време. В допълнение Вградените Библиотеки се извличат във виртуална файлова система, елиминирайки възможността за проблем, възникнал поради несъответстващи библиотеки.  

 

Изчисленията във фонов режим вече се използват и за проверка на статуса на външни чертежи (PDF, DWG, изображения). Това не просто предоставя по-бърза обратна връзка за статуса на външните чертежи, но и значително съкращава времената за отговор. 

ArchiCAD Star(t) Edition 2017


http://archicadbg.com/products/view/10

http://archicadbg.com/services/view/21

http://archicadbg.com/products/view/33/247