"Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го измислиш" - Алан Кей

ArchiCAD SE 2018

Новости в ACSE 2018

Новият Stair Tool

 Проектирането на стълби е една от най-сложните задачи в архитектурата. Новият инструмент за стълби на ARCHICAD 21 ви предлага избор измежду най-подходящите варианти за дизайн, съобразени с контекста на конкретната сграда. Технологията Predictive Design TM, характеризираща ARCHICAD предлага множество възможни решения на момента и гарантира съвместимостта на тези варианти със съответните стандарти. Stait Tool превръща една тежка и мъчителна задача в нещо приятно и забавно.  

Новият Railing Tool 

  С новия инструмент могат да бъдат създадени сложни, но конфигурируеми системи за парапети, които се свърват със стълби, плочи, стени, покриви или мрежи.
Създайте уникален, специфичен за дизайна параметричен шаблон за парапет и го прилагайте в различни елементи на сградата с един клик.
Използвайте Railing Pattern Editor, за да персонализирате шаблон, докато ARCHICAD се грижи за това промените да се прилагат коректно към цялата парапетна система.

 

Нови 3D Стилове 

  Нови 3D стилове позволяват да запазвате настройки за 3D прозорец и да ги добавяте в изгледите. Промените на 3D стиловете се прилагат автоматично за всеки изглед, в който са използвани.

 

Строителни Материали и Потребителски Профили към GDL елементи 

 Атрибутите Строителни материали и Профили (създадени в Profile Manager) сега могат да бъдат използвани в GDL елементи. Така, в библиотечните части, където тези параметри са достъпни, потребителят може да присвои Строителен Материал и/или Профил вместо обикновена комбинация от Повърхнини, Щриховки и предварително зададена геометрия.  

 

Управление на класифицирането на елементите 

 ARCHICAD START Edition 2018 въвежда гъвкав начин за класифициране на елементи и пространства, което спомага за поддръжката на национални и фирмени стандарти и за безпрецедентна оперативна съвместимост между участниците в проекта. Класификации за конструктивни елементи или зони могат да бъдат управлявани по централизиран начин в рамките на проекта посредством новата функция Classification Manager.

 

Интелигентен трансфер на параметри 

  

 

Поддръжка на Macbook Pro Touch Bar  

  Осигурява мигновен достъп до основните инструменти, точно когато се нуждаете от тях.

 

Distribute Along Path 

  Тази нова команда позволява бързо разполагане на сходни елементи по продължение на полигони - като например поставяне на лампи на път. Използвайте новата опция Random Placement за поставяне на дървета в дадена зона.

 

Управление на пунктирани полилинии 

  

 

Графична обратна връзка при работа с Magic Wand  

 

Усъвършенствани текстови стилове 

  

 

Усъвършенстван контрол при работа с разрези и фасади 

  

ArchiCAD Star(t) Edition 2018


http://archicadbg.com/reg.html

http://archicadbg.com/products/view/34/255

http://archicadbg.com/products/view/10