"Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го измислиш" - Алан Кей

ArchiCAD SE 2021

Функции на ACSE 2021

Какво може да очаквате от ArchiCAD Start Edition 2021?

 

1. Моделиране:


SE съдържа всички необходими инструменти за създаване на точен информационен модел на сградата, с всичко необходимо в жилищния мащаб, като профилирани или композитни конструкции, свързвания, основани на приоритети, инструмент Shell, инструмент MORPH TM * и GDL обекти.

 

2. Документация:


Пълният набор от 2D функции на ARCHICAD 24 е част от пакета SE: документация, базирана на модела, 2D инструменти, книга на чертожните листове и др.


3. Визуализация:


SE предоставя основни техники за визуализация, прост модул за рендиране (т.нар. Вътрешен механизъм), 3D стилове и възможност за запазване на BIMx Hyper-модели.


4. Оперативна съвместимост


Най-новите възможности за обмен на IFC, BCF, DWG и DXF файлове, които осигуряват цялостна координация на модела с консултанти.


5. Архитектурно сътрудничество:


SE не съдържа функция за работа в екип, защото е предназначена за самостоятелно практикуващи архитекти. SE осигурява пълен контрол на IFC преференциите и управление на класификациите при IFC импорт/експорт.


6. Анализи


SE не съдържа модула за анализ, който е характерен за пълната версия - ArchiCAD 24.

 

7. Инструменти, свързани с производителността


Основната разлика между SE и пълната версия е производителността. Можете да направите всичко със SE версията, но можете да работите значително по-бързо с ArchiCAD 24.


8. Лицензиране


Версията SE е предназначена за самостоятелни архитекти, така че продуктът поддържа само онези лицензионни опции, които са от значение за такива клиенти.


Ограничения на ACSE 2021 в сравнение с ArchiCAD 24:

  

1. По отношение на моделирането:

▪ Без новия, усъвършенстван инструмент за окачени фасади (Curtain Wall)

▪ Без импорт и визуализиране на точкови облаци

▪ Без MEP Моделиране

▪ Без добавката Param-O

 

2. По отношение на визуализацията:

▪ Без Cinerender фотореалистична визуализация

▪ Без Sketch представяне


3. По отношение на оперативната съвместимост:

▪ Без STL ескспорт

▪ Без Rhino експорт/импорт

▪ Без Grasshopper-ARCHICAD 24 Live Connection

 

4. По отношение на архитектурното сътрудничество:

▪ Без екипна работа Teamwork

▪ Без Hotlinked Modules

▪ Без външни референции XRefs.

▪ Ограничена поддръжка на външни чертежи

▪ Без поддръжка на PMK файлов формат

▪ Без BIM Server

▪ Без функцията за предотвратяване на конфликти Collision Detection

 

5. По отношение на анализите:

▪ Без енергийни анализи

 

6. По отношение на производителността:

▪ Без Graphic Overrides

▪ Без Реконструкция

▪ Без Publisher

▪ Без Revision Management

▪ Без свързване на височината на елементите към етаж

▪ Без импорт на данни за свойствата на елемента от Excel

▪ Без JSON - Приложенив на Python за ARCHICAD

 

7. По отношение на лицензирането:

▪ Без заемане на лицензи

▪ Без мрежови лицензи

 

 

  

ArchiCAD Star(t) Edition 2021


http://archicadbg.com/products/view/39

http://archicadbg.com/products/view/38/272