"Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го измислиш" - Алан Кей

ARCHICAD 25

Сътрудничество

 

Страхотната сграда е резултат от съвместната работа на дизайнери, архитекти, инженери и изпълнители. Ние, от GRAPHISOFT, се ангажираме да улесним отвореното сътрудничество. Archicad поддържа повече от 40 формата за експорт и импорт, включително класики като DWG, PDF и XLS, както и съвременните ОТВОРЕНИ BIM формати IFC и BCF. Последните са индустриални стандарти, независими от производителя.

 

Нова отправна точка
Оптимизирайте координационните работни процеси спомощта на отправна точка в Archicad 25. Survey Point осигурява по-лесно, централизирано управление на реални координати във всички Open BIM работни процеси. Отправната точка поддържа IFC и BCF файлов обмен и осигурява по-добра оперативна съвместимост с конвенционалните (напр. DWG) фйлови формати.

 


 

 

Оперативна съвместимост с Revit
По-добро сътрудничество с инженерите, които използват Revit MEP
Поддръжката на Revit файловите формати до 2021г. сега е вградена в Archicad. Внасяте RFA като Archicad обект и създавате MEP инсталациите от файлове на софтуерите от семейството на Revit. Експорт - вате 3D модел като Revit 3D геометрия и свързвате 3D RVT модел . Това, което виждате в Revit е това, което ще имате в Archicad.

 


 

Лесна миграция от Revit към Archicad
Използвайте повторно предишни файлове на проекта, когато мигрирате от Revit към Archicad, благодарение на функционалността за обмен на RFA & RVT геометрия. Налична с Archicad 25, с поддръжка за Autodesk Revit 2021.

 

Усъвършенствана връзка със Solibri
Solibri е водещо в индустрията приложение за проверка на конструкцията. Спестете време и елиминирайте грешките, благодарение на добавката Archicad-Solibri Connection, безплатна за всички потребители. С последното подобрение можете да изберете текущите Selection Basket items на Solibri в Archicad, и да ги видите в същата позиция на камерата.

 

Лесно сътрудничество с консултантите 

Усъвършенствания на структурно аналитичния модел 

 

  

Подобрения в създаването на правила
Правилата за генериране помагат на строителните инженери да избягват тежка ръчна работа по модела за структурни анализи. Archicad 25 сега идва с няколко новости (като подобрения на корекциите на офсета и обхвата на свързване, премахване на припокриващи се части от 2D членове и рационализирани структурни опори.)

 

Управление на натоварванията на конструкцията
Работете съвместно с инженерите конструктори без загуба на данни. Инженерите добавят информация относно натоварванита непрекъснато към модела, като използват предпочитани от тях инструменти и софтуери за анализ. Когато отваря SAF модел от инженера, Archicad 25 изобразява абсолютно коректно натоварванията и информацията, свързана с тях. Преглеждайте и управлявайте информацията, свързана с натоварването. Инженерите също могат да регулират или добавят нови товари в Archicad модела.

 

Автоматично съответствие/картографиране/ на профили със стандартизирани база данни при експорт от Archicad
Спестете време и усилия при обмен на файлове с инженерите конструктори. Когато експортирате конструктивни елементи като част от SAF-базиран обмен на данни, Archicad 25 автоматично ги съпоставя с произведени профили, въз основа на предварително дефинирана или персонализирана база данни.

 

ARCHICAD 25


http://archicadbg.com/products/view/39

http://archicadbg.com/products/view/38/272