"Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го измислиш" - Алан Кей

***Анимация с Artlantis

QuickTime™ VR

Автоматичното записване на файлове в QuickTime формат за обектите Виртуална Реалност (VR) или за панорамите (Cubic), ви позволяват да създадете най-конкретните интерактивни файлове за посещение и комуникация на вашият виртуален модел.

 

Панорама

 

VR oбект

 

Изглед на VR обект в 2D

 

По-леки, отколкото видео, сцените Виртуална Реалност /QuickTime VR/ имат предимството да ви позволяват да направите, например, онлайн интерактивно представяне в степен на прецизност и резолюция по ваш избор.

Artlantis 2019


http://archicadbg.com/products/view/39

http://archicadbg.com/products/view/38/272