"Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го измислиш" - Алан Кей

Graphisoft MEP Modeler

Инструменти за моделиране

MEP инструменти

Кутията с инструментите осигурява набор от инструменти предназначен на създаването на компоненти на различните MEP системи:
• Прави сегменти на въздуховоди, тръби и електрични кабели
• Преходи, свързващи звена и елементи за връзка на MEP компонентите
• Оборудване и терминали за автоматична връзка на входните и изходните места от MEP системите
MEP елементите са параметрични, за по-лесно конфигуриране на зададените от потребителя размери.

 

 

MEP Библиотека

Тримерният MEP модул на Graphisoft се доставя с богата библиотека от характерни MEP обекти. Тази библиотека съдържа специално конфигурирани елементи, които включват възможности за интелигентна автоматична връзка в процеса на създаване на системата. След инсталацията на модула, съответните стандартни ArchiCAD обекти, ще се допълнят с точки за свързване, както и със специални MEP параметри.

 

 

MEP Системи

Модулът за ОВ, Електро и ВиК на Graphisoft ползва MEP системи, за да представи група от MEP елементи, с които се манипулира едновременно, което прави създаването и редакцията на елементите много по-ефикасно и логично. MEP системите, като тръбопроводи, тръби и кабелни мрежи, управляват определени атрибути на елементите, които участвуват в тях. Атрибути като контурните писци, материалите на системата и централните линии, определят изгледа на цялата система, улеснявайки идентификацията. Когато се добавят нови елементи към вече съществуваща MEP система, те автоматично ще се свържат с съответните параметри: форма, диаметър, както и широчина и височина.

 

Graphisoft MEP Modelerhttp://archicadbg.com/products/view/39

http://archicadbg.com/products/view/38/272