"Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го измислиш" - Алан Кей

Graphisoft MEP Modeler

Редакция на елементи

Поставяне на MEP елементи

Един от основните методи за създаване на желаните механични системи е методът на поставяне на индивидуални тръбопроводи, тръби или кабели, като MEP елементи, един по един. С този метод, връзките се създават една след една и позициите на елементите се приспособяват индивидуално в момента на поставянето им. Това е един много гъвкав работен процес тип "LEGO®", при който имате пълен контрол върху типа, разпределението и параметрите на поставените елементи.

 

 

Интелигентно MEP свързване

MEP системите могат да бъдат създадени лесно използвайки маршрутизиращата Routing функция. Отделните елементи се разполагат автоматично по дължината на определена по предварително зададени критерии траектория. Функцията е достъпна в план и в 3D прозорец. Интелигентният курсор на ArchiCAD и временните водещи линии позволяват на архитектите да създават свързани елементи със серия от кликвания на мишката бързо и лесно директно от скица. Траекторията на системата и индивидуалните и елементи могат да бъдат променяни по всяко време.

  

Редакция на MEP елементи

Налични са възможности за промяна на геометрията на отделните MEP елементи от системите с помощта на набор от графични инструменти. Промяната на част от MEP системата автоматично ще се отрази върху свързаните елементи. Може да се добавят и нови свързващи елементи към системата.

 

 

Създаване на елементи дефинирани от потребителите

Може да се създават и запазят MEP елементи от потребителите, като се ползват стандартните инструменти на ArchiCAD, като Стени, Плочи и GDL Обекти. Тези новосъздадени обекти автоматично ще се добавят към текущата MEP библиотека. Те могат да се поставят в проекта или по-късно да се използват за други проекти. Новосъздадените MEP елементи имат същото „интелигентно" поведение като стандартните библиотечни части разпространявани с MEP модула.

 

Graphisoft MEP Modelerhttp://archicadbg.com/products/view/39

http://archicadbg.com/products/view/38/272