"Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го измислиш" - Алан Кей

Graphisoft MEP Modeler

Съгласуване

Автоматична проверка за конфликти

 

MEP модулът на Graphisoft дава уникална напълно автоматизирана възможност, за идентификация и визуализация на конфликти между архитектурата и MEP мрежите. Проверката за конфликти на MEP системите в моделите на сградите, осигурява бърза и прецизна обратна връзка за архитекта и безпроблемна координация със специалностите.
MEP проверката за конфликти, идентифицира точното място на несъответствията, както в основен план, така и в 3D изглед.
Всички намерени конфликти автоматично се добавят в Mark-Up Палитрата на ArchiCAD, което дава възможността за лесно откриване и достъп до всички несъответствия.
Проектантите могат бързо да оценят тези несъответствия едно по едно и да открият тяхното място в проекта само с едно кликване. Могат да се проведат дискусии с членовете на проектантски екип, за да се оценят алтернативните решения, като се използват Mark-Up инструментите на ArchiCAD.

 

 

  

Съвместна работа с инженерите

 

MEP системите могат директно да се въведат в ArchiCAD от AutoCAD MEP 2010/11 и Revit MEP 2010/2011. Всички AutoCAD MEP и Revit MEP системи се идентифицират и автоматично конвертират в нормални ArchiCAD MEP елементи.

 

Модулът за връзка (ArchiCAD Connection) може безплатно да се изтегли от тук и да се инсталира в AutoCAD MEP 2010/11 и Revit MEP 2010/2011. Инженерите, които ползват AutoCAD MEP и Revit MEP могат да запишат своите проекти чрез него, така че архитектите с ArchiCAD да конвертират базата данни на MEP проекта им в интелигентни ArchiCAD елементи.

  

Споделяне и визуализация на MEP модела


Широките възможности на ArchiCAD за експорт дават възможност на проектантите да извеждат файлове в различни формати, включително стандартния за индустрията формат IFC 2x3, служещ за координация със специалности използващи външни приложения.
Възможността за визуализиране на MEP системите в модела на сградата подобрява комуникацията между архитектите, инженерите и предприемачите. Визуализацията може да се направи в средата на ArchiCAD, използвайки кодове за цвят за различните механични системи, в комбинация с показването на архитектурната част с контурни линии. Възможностите на ArchiCAD за генериране на рендер изображения могат да бъдат използвани за фото-реалистична визуализация на системите от различните специалности.

 

  

 

Graphisoft MEP Modelerhttp://archicadbg.com/products/view/39

http://archicadbg.com/products/view/38/272