"Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го измислиш" - Алан Кей

BIMx

Работна среда и процеси

Многократно награждаваният BIMx се характеризира с уникалната Hyper-model технология за интегрирана 2D - 3D проектна навигация. Дори и най-сложните, и обширни модели публикувани от ArchiCAD, могат да бъдат представени на мобилни устройства. Интелигентните маркери (във формата на сини точки) в модела представляват хипервръзки към 2D плановете:

 

 

  

 

 

BIMx КАТО ЧАСТ ОТ OPEN BIM РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ 

 

BIMx - РЪКОВОДСТВО СТЪПКА ПО СТЪПКА 

  

 

BIMx PRO В ПРАКТИКАТА  

  

  

BIMx е толкова ефективен при представяне на проектни варианти пред клиента, колкото и при организацията и координацията със сътрудници и строителни специалисти на терен. И нещо много важно - не е необходимо самите вие да присъствате. Можете просто да изпратите линк към вашия BIMx Hyper-модел до всеки.

  

BIMx вече е изтеглен от стотици хиляди мобилни потребители. Неговият истински потенциал се проявява с напълно новия набор функции, които предоставят достъп до пълната 2D проектна документация в контекста на 3D модела.

 

BIMx - онлайн семинар (запис от 2015г.)   

  

BIMx


http://archicadbg.com/products/view/39

http://archicadbg.com/products/view/38/272