"Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го измислиш" - Алан Кей

EcoDesigner Star

Анализи, основани на утвърдени стандарти

Анализите, които извършва EcoDesigner STAR ползват изчислителния модул VIPcore на StruSoft, който съответства със стандарта ANSI/ASHRAE 140-2007, който съответства на главните норми за природосъобразен дизайн - LEED, Green STAR, BREEAM, DGNB и CASBEE.

Функцията за изчисляване на рейтинг на енергийната ефективност помага на архитектите да сравнят и оценят алтернативните варианти за своя дизайн. Освен че резултатите могат да бъдат съпоставяни с утвърдени стандарти като ASHRAE 90.1 2007 , методът за генериране на изходен референтен файл на сградата предлага висока степен на свобода за съпоставяне с други спецификации, оценяващи енергийната ефективност. 

Освен изчисляване на рейтинга на енергийната ефективност, EcoDesigner STAR извършва изчисления на консумацията на горива, първоначална енергийна консумация и емисии на парниковите газове. 

 

Подробен доклад за енергийната ефективност 

EcoDesigner STAR изобразява податливи на персонализация подробни доклади за различните, свързани с енергията, характеристики на отделните термални блокове, включително данни за отоплителната и вентилационна системи (в зависимост от изчислителния режим), Основни стойности на термалния блок, Енергиен баланс, както и денонощни температурни профили. Този подробен доклад дава възможност на архитекта не просто да наблюдава цялостната ефективност на сградата, но и да контролира поведението на пространствата (или групи от отделни простраства) по отделно с цел реално да ги оптимизира според предназначението им в сградата. 

 

Наблюдавайте цялостната енергийна ефективност на проекта. Контролирайте и оптимизирайте поведението на пространствата независимо едно от друго.


 

EcoDesigner STAR


http://archicadbg.com/products/view/39

http://archicadbg.com/products/view/38/272