"Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го измислиш" - Алан Кей

OPEN BIM

Общ преглед

 

Nordre Jarlsberg Brygge, Норвегия 

 

Open BIM е универсален подход към съвместното проектиране, изграждане и управление на сгради, основан на отворени стандарти и работни процеси. „Отвореният" BIM е иницииран и насърчаван от buildingSMART и няколко водещи софтуерни производители, използващи IFC. 

 

  

Разберете как Отвореният BIM е в състояние да ви спести време и пари! Гледайте записа на семинара Open BIM, който ще ви демонстрира как сигурните и добре организирани BIM работни процеси гарантират безпроблемно сътрудничество между архитекти и инженери, които работят с ArchiCAD® и BIMx; Tekla® Structures и BIMSight; DDS CAD®! 

 

Програмата Open BIM е маркетингова кампания, инициирана от GRAPHISOFT®, Tekla® и други членове на buildingSMART®, която има за цел да насърчи и улесни разбирането и усвояването в световен мащаб на концепцията за „отворен" BIM от всички в AEC индустрията. 

 

Open BIM Certification е техническа сертификационна система, разработена от buildingSMART®, която да помага на производителите/търговците на софтуер да подобряват, тестват и сертифицират своите свързвания на данни, така че да работят безпроблемно с други Open BIM решения. 

 

Защо това е важно? 

 

„Отвореният" BIM поддържа прозрачни, отворени работни процеси, така че членовете на проектантския екип да бъдат равноправни и да участват активно в работата, без значение с какви софтуерни инструменти предпочитат да работят. 

 

„Отвореният" BIM създава общ език между многопосочните процеси, който позволява на индустрията и правителството да си осигиуряват проекти с ясни търговски ангажименти, сравняеми стойности на услугите и гарантирано качество на данните. 

 

„Отвореният" BIM осигурява и съхранява полезни данни, които могат да бъдат използвани през целия жизнен цикъл на сградата, избягвайки многократното въвеждане на едни и същи данни и често поражданите от това значителни грешки. 

 

„Отвореният" BIM стимулира онлайн представянето на продукти с по-прецизни отговори на потребителските търсения, като доставя продуктовите данни директно в BIM модела.  http://archicadbg.com/products/view/39

http://archicadbg.com/products/view/38/272