"Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го измислиш" - Алан Кей

***3D дизайн

BIM детайли; 3D дизайн

 

СВЪРЗВАНИЯ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА БАЗАТА НА ПРИОРИТЕТ 

 

ИНТЕЛИГЕНТНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ 

 

3D ДОКУМЕНТИ БАЗИРАНИ НА ЕТАЖНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Работейки с ArchiCAD ще откриете удоволствието и предимствата от изключителна свобода на проектирането в триизмерна архитектурна среда. Основан на задълбочено познание относно архитектурния процес, Информационния модел на ArchiCAD симулира начина, по който реално се изгражда една сграда. От градоустройство до сложни детайли, от функционални проучвания до комплексни проекти, специализираните инструменти на ArchiCAD са винаги леснодостъпни и изключително лесни за употреба, гарантирайки че пред вашата креативност няма никакви граници. С ArchiCAD вие създавате 3D информационен модел на сградата; цялата необходима документация и изображения се генерират автоматично. Проектът оживява и се развива на монитора едновременно с вашите мисли, като по този начин ви позволява да се концентрирате над вашата най-силна страна - създаването на вдъхновяващ дизайн. Информационното моделиране на сгради е естествен и интуитивен процес, който е вдъхновяващ и забавен едновременно. Чрез яснотата на трите измерения клиентите определено ще оценят вашите идеи и дизайн. 

                                                                        Дизайн: Идис Турато

 

 

СВЪРЗВАНИЯ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА БАЗАТА НА ПРИОРИТЕТ

Напълно новата концепция Priority Based Connections е реално възвръщане на инвестирания труд, тъй като при създаването на модела автоматично се предоставят сечения и детайли на ниво строителна документация.

Потребителите на ArchiCAD могат да разработват структурно коректни детайли, улеснявайки моделирането и документирането на сгради, дори когато става въпрос за дизайн с много високо ниво на детайли. Напълно завършените BIM работни процеси позволяват модела да остане „жив" до самия край на проекта, спестявайки значително количество време от фазата на документиране. 

„Автоматичните свързвания на елементите, основани на модела са страхотно допълнение в ArchiCAD 17. Харесва ми това, че те ще подобрят количествените сметки и ще направят моите чертежи - особено разрезите и 3D документите - много по-красиви."
Джаред Банкс, AIA, Shoegnome, LLC
 

 Представяне на свързванията, основани на зададен приоритет - Priority-Based Connections (PBC)

 Методи на свързване

 Свързвания по метода референтна линия: стени 

 Свързвания по метода референтна линия: греди

 Свързвания по колизионен метод: колони 

 Свързвания по колизионен метод: плочи

 PBC метод на свързване при покриви, shell и morph елементи

 окачени фасади

 приспособяване на елементи към плоча

 

 

ИНТЕЛИГЕНТНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ 

Правилната и логична употреба на строителните материали е от изключително значение не само когато оформяме финалния набор строителни документи, но също и когато създаваме енергийни анализи и доклади. Новите интелигентни строителни материали осигуряват коректни графични представяния на материалите в сечения; повърхностите на елементите в 3D изгледа; термичните свойства по време на енергийните оценки.

Цветовете на щриховките могат да бъдат глобално дефинирани и прилагани към всеки конструктивен елемент в проекта. Това не просто опростява интерфейса, но позволява един и същ материал да се използва последователно в целия проект.


 Строителни материали: нов атрибут

 Диалоговият прозорец Building Material

 Параметри на строителните материали 

  Задаване и промяна на приотритети на строителните материали

   Създаване на нов строителен елемент

 3D изобразяване на строителните материали

   Усъвършенствани композитни структури

 

  

3D ДОКУМЕНТИ БАЗИРАНИ НА ЕТАЖНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  

Само с един клик създвате 3D документ, основан на етажното разпределение - разрез получен от хоризонтална режеща равнина в прозореца на етажното разпределение. Този тип 3D документ изобразява отрязаната част от модела, включително сеченията на вертикалните структури (стени, отвори). 

 Създаване на 3D документ от плана на етажното разпределение

 Опции за представяне на 3D документи

 Показване на скритите контури в 3D документи

 Подобрено установяване и редактиране на зони

 Поддръжка на PDF/A

 

 Експорт на ArchiCAD модел в STL формат

 

Всеобхватни 3D работни процеси

ArchiCAD предоставя редица възможности и предимства в областта на тримерното проектиране и редактиране, които да подпомогнат концептуалния дизайн. 3D режещи равнини и полезна информация по отношение на зонирането осигуряват допълнителен контрол над тримерната среда за проектиране. А пълната функционалност на BIMx, който е част от всеки инсталационене пакет позволява на потребителя да споделя своите BIM проекти с клиенти бързо, при това в уникална интерактивна среда.

              3D РЕЖЕЩИ РАВНИНИ

 

 

АСОЦИИРАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ КЪМ ВИСОЧИНИТЕ НА ЕТАЖА

  

 

BIMx ВЕЧЕ ЧАСТ ОТ ARCHICAD 

                                          Дизайн: Orcutt | Winslow; снимки: Шон Къри

 

ArchiCAD позволява на архитектите свободно да изследват различни идеи за дизайна без да правят компромис с качествето и прецизността на документацията. С ArchiCAD можете да създавате модел и да го манипулирате свобдно, за да получите с лекота формите, които желаете, дори и когато става въпрос за сложни елементи. ArchiCAD ви позволява да съчетавате вашата творческа свобода с мощта на Информационния Модел на Сградата. Всеобхватният набор инструменти подкрепя творческия процес в контекста на проекта. ArchiCAD усъвършенства възможностите за директно моделиране в BIM средата чрез свързвания на компонентите на базата на приоритет, интелигентните строителни материали и усъвършенствания MORPHTM tool. Cloud - интеграцията помага на потребителите да създават и откриват потребителски обекти и елементи, за да завършат проекта си в собствен стил. Освен това GRAPHISOFT продължава да мисли в „зелено" и е единствената програма, която предлага работни процеси за природосъобразен дизайн вътре в самата BIM среда. 

  

 

Асоцииране на елементи към височините на етажа


ArchiCAD позволява на дизайнерите да свързват определени елементи от сградата към етажи по архитектурен начин. Височините на стените, колоните и зоните могат да се свързват към точно определен етаж в проекта, т.е. когато позицията на етажа се промени, височините на свързаните елементи ще се приспособи автоматично. Архитектите все още имат опцията да присвояват фиксирани височини на елементите и да определят основната височина. Това гарантира, че потребителят ще разполага с пълен контрол над своите проекти.


  Представяне на функцията за привързване на елементите към етаж  

  Привързване на елемент към етаж: етаж на създаване срещу текущ етаж

 

 

  Позициониране на елементи в 3D

  Редакционни равнини

  Уставовяване или промяна на етажа на създаване или етажа, към който се привързва най-горната точка на елемент

  Установяване или промяна на етажа на привързване в info box

   Установяване или промяна на етажа на привързванена множество елементи

  Изтриване на етаж на създаване или на привързване на най-горната точка на елемент

  Вмъкване на етажи

  Промяна на височината на етажите

  Количествени сметки

 

Референтна линия за стена, базирана на основната част на стената

 

За да осигури по-последователно и логично позициониране на елементите опцията Wall Reference Line (Референтна линия за стена) вече е преименувана и с разширени възможности. Потребителите вече могат да присвояват референтна равнина не само към едната или другата страна на стената, но също и към всяка страна на скин-а. По този начин когато потребителят редактира стена (например добавя скин-ове или променя плътността), връзките към осовната част на стената остават константни, а положението на елементите според тяхната референтна линия - непроменено.

    Представяне на новата опция 

  Обикновени стени

  Композитни стени

  Преминаване/преобразуване между обикновени и композитни стени

  Огледално завъртане на стена

  Редактиране на референтна линия

  find & select и количествени сметки

Референтни равнини за плочи 

Назначаването на референтна равнина за плоча означава повече възможности и по-голяма лекота при работа. Референтната равнина може да бъде назначена не само към горната или долната част на плочата, но и към контура на основата при композитни плочи. По този начин, когато потребителят редактира структурата или плътносттана плочата, позицията на основната ѝ част остава непроменена.

  Референтни равнини за плоча

  Промяна на референтните нива

  Преобрауване между обикновени и композитни плочи

  3D представяне

  find & select и количествени сметки

 

Огънати греди

Използвайте инстумента Beam, за да създадете греди, огънати по хоризонтална равнина.  

  Създаване на огънати греди

 Модифициране на огънати греди

 Отвори в огънатите греди

  Създаване на мрежова система с огънати греди 

  

3D режещи равнини

 

Архитектите могат да обособят 3D отрязък от модела чрез използването на една или повече режещи равнини. Това до голяма степен усъвършенства не само тримерните процеси на редактиране, но също и визуализацията на големи сложни модели, изобразявайки само необходимите части на сградата в 3D изглед. Подобреното позициониране на Врати и Прозорци включва нова интуитивна обратна връзка при поставянето на нови отвори в стена, която помага за изумителнапрецизност при задаване на локация, опорна точка и посока на отваряне на тези елементи. 

    Създаване на 3D отрязък в плана на етажното разпределение

    Създаване на 3D отрязък в 3D прозореца

    Създаване на 3D отрязък в сечение

  Създаване на потребителска режеща равнина

  Завъртане на режещите равнини

    Обратно завъртане на посоката на режещата равнина, скриване и изтриване на равнина

 

 

BIMx е част от стандартната инсталация на ArchiCAD 

GRAPHISOFT BIMx е иновативен, интерактивен комуникационен инструмент за архитекти, който установи нови стандарти в AEC индустрията по отношение на комуникирането и представянето на проекта. Сега BIMx превръща най-новите технологични устройства iPad и iPhone в изследователи на модела на сградата. Споделянето на модели онлайн във Facebook и новата услуга Model Transfer позволяват на всички, които имат отношение към процеса по създаване на сградата да качват, разглеждат и свалят BIMx модели от всяка точка на света на Windows, Macintosh и iOS компютри.
ArchiCAD съдържа в себе си напълно функционален лиценз за GRAPHISOFT BIMx и позволява на архитектите да изследват, обсъждат и споделят BIMx проекти както никога досега.

 

Връзка с Google Earth и SketchUp 

 

  Експорт на 3D модели към  Google Earth

  Внасяне на модел от Google Earth

  Записване на 3D модела като SketchUp  файл

 

          


http://archicadbg.com/products/view/39

http://archicadbg.com/products/view/38/272