"Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го измислиш" - Алан Кей

***Алгоритмичен дизайн

Въведение

  

 

ARCHICAD Live Connection

Този инструмент преобразува Rhino-Grasshopper геометрията директно в BIM конструктивни елементи. Това се осъществява посредством жива връзка, при която възможностите за алгоритмично моделиране на Grasshopper се прилагат директно към предварително зададените ARCHICAD елементи, като промените се визуализират мигновено и в двата края. 

 

Какво е Grasshopper?


Grasshopper е алгоритмична среда за визулано програмиране, разработена като plug-in за Rhino. Алгоритмите се използват за описание на логическата връзка между множеството параметри на дизайна, които дефинират параметричния модел. Посредством алгоритми потребителят е в състояние да установи набор правила, които определят последователността от операции, като по този начин подпомага процеса на проектиране.

 

Какво е предназначението на инструмента Grasshopper-ARCHICAD Live Connection?

Grasshopper-ARCHICAD Live Connection предлага уникален проектантски работен процес, подпомагайки проучването на огромен брой варианти на дизайна и създаването, и прецизната настройка на детайли и структури на сградата, използвайки алгоритми, без да се налага обмяна на файлове.

 

КЛЮЧОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА


- Преобразуване на геометрия, създадена в Rhino, в BIM конструктивни елементи

- Двупосочна връзка - не е необходим импорт/експорт на файлове за обмен на данни

- Динамична (жива) връзка

- Директна и едновременна графична обратна връзка и от Rhino, и от ArchiCAD

  

Rhino-Grasshopper_ArchiCAD Connection


http://archicadbg.com/products/view/39

http://archicadbg.com/products/view/38/272