"Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го измислиш" - Алан Кей

***Алгоритмичен дизайн

Жива връзка

  

Rhino - Grasshopper - ARCHICAD Connections свързва най-добрите проектантски инструменти за различните етапи на проекта. Тези инструменти запълват празнината между ранния етап на проектиране и строително-информационния модел. Те предлагат решение за безпроблемен двупосочен трансфер на геометрия, както и метод за преобразуване на основни геометрични форми в BIM елементи, добавяйки функционалност за алгоритмично редактиране.

BIG и алгоритмичния дизайн
Джейкъб Андреасен, BIM мениджър на BIG, споделя как те печелят от използването на свободни форми, алгоритмичен дизайн и BIM, чрез извличане на максимума от предимствата на всеки от софтуерите през различните етапи на проектантския процес.


 

РЕШЕНИЯ 

  

  

Grasshopper - ARCHICAD Live Connection
Генерирайте и манипулирайте BIM елементи в ARCHICAD директно от Grasshopper.


 За алгоритмичния дизайн на общодостъпен език

 

  Grasshopper - ARCHICAD Live Connection

 

Този инструмент позволява на Rhino/Grasshopper и ARCHICAD да комуникират по между си директно, за да създадат и манипулират BIM модел изцяло или частично посредством интерфейсът на Grasshopper. Живата, асоциативна и двупосочна природа на връзката позволява на потребителите да изградят гъвкави и всестранни работни процеси и да се възползват от нейните предимства по няколко начина.

При проекти, в които дизайнът първоначално е развит с набора инструменти на Rhino-Grasshopper, потребителите могат да използват GH-AC Connection, за да преобразуват дизайна в BIM модел, като запазват някои от алгоритмичните възможности за редактиране. В други случаи Rhino/Grasshopper може да бъде използван за допълване на съществуващ BIM проект с алгоритмични функции или среда за моделиране на свободни форми на всеки етап от проектантския процес. При тези ситуации структурата или референтната геометрия за частта, моделирана в Grasshopper може да бъде взета директно от ARCHICAD.

 

  

 

Grasshopper-ARCHICAD Live Connection V2.0 

 

Последната актуализация на живата връзка Grasshopper-ARCHICAD изкачва ново ниво по отношение на интелигентните работни процеси между двете проектантски среди: алгоритмичния дизайн и BIM. С функцията "Deconstruct", архитектите могат да използват своите Информационни Модели на Сградата като гръбнак за своя дизайн, като в същото време добавят алгоритмична логика, използвайки Grasshopper.

По този начин се поддържа основната логика на дизайна в BIM (като основната геометрия на сградата), докато той бива осъвършенстван с интелигентни детайли, които следват промените в основния дизайн.

 

  

 

  

 

ARCHICAD, Rhino и Grasshopper в действие 

За да научите повече за двупосочните работни процеси в реално време между ARCHICAD, Rhino и Grasshopper, може да гледате следващите няколко видеоклипа, които представят реални варианти на различни работни процеси.

 

Клипът представя как, с Rhinoceros, Grasshopper и ARCHICAD, се създава засенчващо устройство със свободна форма за многоетажна сграда. 

 

Създаване на параметрична кула 

 Видеото представя работния процес по създаване на параметрична кула с Rhinoceros, Grasshopper и ArchiCAD. 

 

Видеото представя създаването на повърхност със свободна форма в Rhinoceros, която се трансформира в Morph елемент ArchiCAD.  

 

Rhinoceros Import/Export Add-ons 

 

Rhino Exporter позволява на потребителите да прехвърлят геометрията - използвайки различни методи за представяне - от модел, създаден в ARCHICAD към Rhino.


Rhino Importer  позволява на потребителите да прехвърлят модел, създаден в Rhino към ARCHICAD. Внесеният модел ще се появи като GDL обект, поддържащ логическото изграждане на оригиналния Rhino модел.

 

   

 

Rhinoceros - GDL Converter 

  

С този набор инструменти, проектантите могат да записват избрани части от Rhino модел във файлов формат, в който се записват ARCHICAD обектите (.gsm or .lcf). в зависимост от сложността на модела и неговото предназначение в ARCHICAD, потребителят може да избере да генерира единичен обект (.gsm) от Rhino или library container file (.lcf) съдържащ множество обектни части.

 

   

"Single Object Import" е препоръчителен за импорт на единични обекти или група малки обекти в .gsm формат в ARCHICAD. 

  

"Complex Structure Import" е препоръчителен при импорт и актуализация на големи, сложни Rhino модели като последователен набор GDL обекти, използвайки Library Container File. 

  

Запис на семинара, демонстриращ възможностите на връзката Rhino - Grasshopper-ArchiCAD може да гледате тук: http://www.graphisoft.com/learning/online-seminars/  

Rhino-Grasshopper_ArchiCAD Connection


http://archicadbg.com/products/view/39

http://archicadbg.com/products/view/38/272