"Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го измислиш" - Алан Кей

***Алгоритмичен дизайн

Изтегляне и инсталиране

Системните изисквания съответстват на тези за ArchiCAD: http://archicadbg.com/products/view/31/234 

 

Grasshopper-ARCHICAD 21 Live Connection може да изтеглите от тук:

http://www.graphisoft.com/downloads/addons/interoperability/rhino.html#live-connection-plugin 

 

Изтегленият инсталатор ще инсталира едновременно две разширения: ARCHICAD приложение и Grasshopper плъг-ин. 

 

Преди инсталацията се уверете, че последната версия на Rhinoceros (Версия 5 SR11 64-bit) и ARCHICAD (версия 18, 19 или 20) са инсталирани на вашия компютър. 

 

За да стартирате исталационния съветник, кликнете двукратно върху изтегления .MSI файл и преминете през съответните стъпки: 

 

  

 

Важно:


- връзката е налична за ARCHICAD 18, 19 и 20. Уверете се, че изтегляте и използвате съответстващия на вашата ARCHICAD версия инсталатор.

 

- Не променяйте определената по подразбиране директория за инсталация. Програмите ще разпознават приложението само, когато е инсталирано в предоставената по подразбиране локация.


- Приложението не може да бъде исталирано за няколко версии едновременно. Можете да го инсталирате или за ARCHICAD 18, или за 19 или за 20. Ако вече имате инсталирано приложение за предходна версия, когато инсталирате новата връзка, ще видите следното съобщение:

 


 

 

ДЕИНСТАЛАЦИЯ

 

Grasshopper-ARCHICAD Live Connection може да бъде деинсталирана по следните два начина:


- от Control Panel > All Control Panel Items > Programs and Features изберете Grasshopper-ARCHICAD Live Connection и кликнете Uninstall:

 

  

 

 Можете да деинсталирате приложението и чрез повторно стартиране на инсталатора. Кликнете двукратно върху изтегления .MSI file. В началната страница на инсталационния съветник натиснете бутона "Next", след което изберете опцията "Remove". 


 

 

КАК СЕ СТАРТИРА?


Необходимо е и ARCHICAD, и Rhinoceros (с Grasshopper) да са отворени едновременно.


След като програмите са стартирани е необходимо да:


- Старирате връзката в ARCHICAD посредством кликване на "Start" бутона на Grasshopper Palette. Палитрата е достъпна от:


 Design > Design Extras > Grasshopper Connection
 Window > Palettes > Grasshopper Palette


 - В Grasshopper използвайте командата "Connect Document to ARCHICAD" под ARCHICAD Menu.

 

Образователни материали:

1. Видеоклипове в Youtube

2. Rhinoceros3D Learning Center 

3. Grasshopper Training Center 

4. ARCHICAD Training Materials

 

 

 

 

Rhino-Grasshopper_ArchiCAD Connection


http://archicadbg.com/products/view/39

http://archicadbg.com/products/view/38/272