"Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го измислиш" - Алан Кей

ARCHICAD 24

Какво ново?

Работете като екип!

 

Archicad 24 свързва архитекти и инженери в споделената среда на BIMcloud - подкрепени от модерни работни процеси на съвместна работа и комуникация - за осигуряване на интегриран дизайн. Безпроблемна и прозрачна обмяна на информация изгражда доверие между членовете на екипа, елиминира дублирането на модела и излишната работа.

 

  

 

ДИЗАЙН

 

Моделирайте каквото и да е. Моделирайте всичко
Създайте BIM модел на цялата сграда с мощния набор инструменти на ARCHICAD 24. Интегрирайте конструктивния и архитектурния модели в общ дизайн хъб, за да разполагате с мощна работна среда за сътрудничество. Сега инструментите на Archicad включват структурен аналитичен модел.


 


Вграден MEP modeler


Вградените инструменти за MEP дизайн разширяват още повече подходът за интегриран дизайн на ARCHICAD 24. С настоящата версия MEP Modeler става ключова част от софтуера. Сега имате достъп до интелигентно MEP оборудване в самия архитектурен модел. Интегрирайте коректно MEP системите в BIM модела.


 


Споделете и изследвайте идеите си


Проучете идеи и алтернативи на дизайна, без ограничения. Моделирайте и изпратете идеи за преглед от вашия екип. Когато бъдат приети, те веднага ще станат част от проекта.

  


Създавайте лесно обекти


Създайте свои собствени обекти с помощта на възловия визуален инструмент PARAM-O, без да имате нужда от знания за програмиране на GDL. Моделирайте всичко - от интериорни детайли до градски пейзажи с параметрични възможности. Създавайте параметрични BIM елементи с лекота - възможностите са безкрайни!

 


 

 

Режим за намаляване на напрягането на очите
Намалете напрежението на очите в условия на слаба осветеност, като превключите на режим Dark на macOS. Archicad ще адаптира изгледа си с внимателно преработени икони и цвят на интерфейса, за да бъде работата по-лесна за очите ви при условия на слаба осветеност.

  


Изграждайте по-добри сгради


Archicad 24 поставя архитектите и инженерите конструктори на една и съща страница, като осигурява интегриран конструктивен аналитичен модел в BIM модела. Archicad поддържа синхронизацията между архитекти и инженери, като пести време и разходи, чрез стратегия за работа в един модел и безконфликтен двупосочен работен процес.


 

 

Вградена проверка на физическия и аналитичния модел
Увеличете надеждността и точността на вашия модел с помощта на вградената проверка на физическия и аналитичен модели, и безпроблемен, двупосочен работен поток между Archicad 24 и приложението за анализ - спестявате време и пари на работната площадка.


 


Само един, споделен модел


Спестете време, избягвайте грешки и сведете до минимум риска от загуба на данни, благодарение на ефективното управление на проекти между архитекти и инженери, въз основа на споделен модел и хъб за проектиране - изграден според OPEN BIM стандартите. Увеличете ефективността на екипа и проектирайте по-добри сгради чрез решения, задвижвани от опростени процеси за управление на данни.
 

   


Винаги в актуалния модел


Открийте и визуализирайте промените между моделите и актуализациите им по по-интуитивен начин, благодарение на интелигентния мониторинг на промените и известията в реално време.

 


Лесно управление на промените


С множество ангажирани участници и страни по всеки проект, работата по проследяване, разбиране и приемане на текущите промени в дизайна е важна задача. Archicad представя Model Compare. Чрез тази функция сравнявате два 3D модела или версии, визуализирате и филтрирате разликите между тях. Следите точните промени в дизайна и оценявате проектните вариантите, за да стигнете до най-добрия възможен дизайн.


 


Проследяване и промяна


Решете проблемите по-бързо и намалете риска от недоразумения, благодарение на ясна организация и известия в реално време за промените в BIM модела.

  


Винаги синхронизиран модел


Качвате и актуализирате съдържание в модела, независимо от местоположението на членовете на екипа, благодарение на BIMcloud и бързите, и лесни процеси за публикуване. Пестите време, избягвате грешки и споделяте файлове с увереност, че всичко е абсолютно актуално. Досътъпът в реално време до споделения модел по време на дизайнерския процес означава, че всички участници в проекта са винаги синхронизирани.


 

 

ARCHICAD 24


http://archicadbg.com/products/view/39

http://archicadbg.com/products/view/38/272