"Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го измислиш" - Алан Кей

ARCHICAD 27 за студенти

За ArchiCAD 27 EDU

Как да изтеглите и активирате безплатната версия за студенти и преподаватели?

 

Стъпка 1: Създаване на профил  в  https://myarchicad.com/  

 

За създаването на профил е необходимо да се регистрирате, като във формата за регистрация попълните имената си и своя имейл адрес, на който ще получите линк, чрез който да пристъпите към заявка за едногодишен сериен номер. 

 

 

Ако сте попълнили данните коректно и сте изпратили необходимите документи, ще бъдете одобрен, в срок до 10 дни ще получите сериен номер, който ще е видим във вашия профил. С него ще имате право да ползвате програмата безплатно за 1 година, както и да сваляте допълнителен софтуер.

 

 

Стъпка 2: Едногодишен лиценз.

 

Стъпка 3: Инсталация

 

ФИНАЛНАТА РЕГИСТРАЦИЯ ИЗИСКВА ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ВИ СТАТУС. ЗА ЦЕЛТА ИЗПРАТЕТЕ НА ИМЕЙЛ EDUCATION@ARCHICADBG.COM КОПИЕ ОТ СТРАНИЦАТА НА СТУДЕНТСКАТА ВИ КНИЖКА, НА КОЯТО СА ВИДИМИ ФАКУЛТЕТНИЯ НОМЕР И СНИМКАТА ВИ, И ОТ СТРАНИЦАТА СЪС ЗАПИСАН НАСТОЯЩ СЕМЕСТЪР.

 

Съвместимост на файловете

 

Проектите създадени с ArchiCAD Educational и комерсиалните имат един и същ формат PLN.

 

1. Файловете на ArchiCAD EDU могат да бъдат отваряни с комерсиалната версия. В този случай ArchiCAD превключва в Educational режим. Логото, което се появява не може да бъде премахнато.

 

2. Проектите създадени с комерсиалната версия могат да бъдат отваряни с версията за образованието. В този случай се добавя лого, което не може да бъде премахнато.

 

3. Освен командата "Open", не е позволена друга обмяна на данни (copy, paste, merge, hotlink...) между образователните и комерсиалните проектни файлове.

 

Валидност

 

ArchiCAD Educational е защитена чрез сериен номер. Серийният номер трябва да бъде въведен при инсталацията, за да може тя да приключи успешно. Версията за образованието е лимитирана във времето. Датата на изтичане срока на действието ѝ, е определена от серийния номер. Когато наближи датата на изтичане, трябва да бъде въведен нов номер, за да се поднови лиценза. Серийният номер се подновява през профила ви, като отново е необходимо да удостоверите факта, че към настоящия момент сте активен студент. - http://archicadbg.com/products/view/39/278

 

Веднъж, след като е инсталиран като образователна версия ArchiCAD не може да бъде стартиран като комерсиална или демо версия.

 http://archicadbg.com/products/view/39

http://archicadbg.com/products/view/38/272